| 2017. március. 6. | 7 perc olvasás

Lakossági fórum: Mindenki választ kapott a kérdésére

Négy, a közeljövőben megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatban tartott az önkormányzat lakossági fórumot hétfőn a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban.

Sokan elfogadták az önkormányzat meghívóját a lakossági fórumra, ahol az Árpád utcai parkolóház, a Paprét és a Széchenyi tér revitalizációját és a Bella Lajos utcai új óvoda terveit mutatták be a nyilvánosságnak.

Elsőként Dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere köszöntötte a megjelenteket és foglalta össze a beruházások fontosságát, majd a programnak megfelelően a tervezők mutatták be a tervrajzokat és a látványterveket. 

Lakossági fórum
Lakossági fórum
fotó: Leczovics Zsolt
Lakossági fórum
Lakossági fórum
fotó: Leczovics Zsolt

Elsőként az Árpád utcai parkolóházzal kapcsolatos tervek kerültek napirendre, ahol a tervezőiroda munkatársa mutatta be a teljes projektet. Az Árpád utcában, a volt mentőállomás helyén - amely most is parkolóként funkciónál -  valósulna meg egy több szintes, minden igényt kielégítő parkolóház építése, amely elsősorban a várkerületi és belvárosi parkolási gondok jelentős csökkenését segítené elő. A tervek szerint az épület közel 250 járműbeállóval fog rendelkezni valamit a közvetlen szomszédságában - a területrendezés jóvoltából - további 30-40 külső parkoló is maradna. Az épületben helyet kapnának elektromos autók töltésére alkalmas állomások is. 

A parkolóház magassága közel 12 méter a tervek szerint, amelyben a be és kilépést egy automata rendszer segítené elő, a gépjármű közlekedés pedig az épületen belül kialakítandó egyirányú forgalmi-rend. A megvalósítandó lépcsőház mellett a szintenkénti gyalogos közlekedést  lift is megkönnyítené, de helyet kapnának az épület földszintjén az Árpád utcai oldalon illemhelyek kialakítása is. Igény esetén a későbbiekben könnyedén kialakíthatóak lennék üzlethelyiségek is, komolyabb átépítési munkálatok nélkül.  

Az épületet külsőleg "fátyolszerűen" kialakított lamellás burkolat takarná, amely az mellett, hogy fényáteresztő a szükséges szellőzést is biztosítaná, ami elengedhetetlen egy parkolóház esetében. Az épület tetején a tervek szerint egy zöldterület kerülne kialakításra, amely a látványterven is jól látható. 

A terv bemutatás után a jelenlévők tehették fel a kérdéseiket, amelyre Dr. Fodor Tamás válaszolt. A kérdések között szerepelt a parkolók szélességére vonatkozó paraméterek, az üzlethelyiségek és az illemhelyek kialakításának kérdése illeteve az is, hogy gondoltak-e a tervezésnél egy önellátó napelemes áramfejlesztő megoldásra, ami a tetőn helyezkedne el és kiszolgálná az épület energiaigényét. Szóba került még, hogy lesz-e kedvezményes parkolójegy a helyiek számára. 

A parkolók szélességével kapcsolatban megtudtuk, hogy a mélygarázzsal ellentétben, ahol a gépjárműbeállók szélessége 2,5 méter itt szélesebbet terveztek, amely 2,7 méter lesz, ezáltal is elősegítve a kényelmesebb ki és beszállást. Az üzlethelyiségekkel kapcsolatban elhangzott, hogy maximálisan nyolc darab van a tervekben amelyek igény esetén lesznek hasznosítva. Az illemhelyek kialakításánál ügyeltek arra, hogy azok a földszinten legyenek, hiszen elengedhetetlen és szükséges is, hogy ezek könnyen elérhető helyen legyenek, így azok számára is használható lesz, akik nem autóval érkeznek a környékre. 

Az esetleges napelemes megoldással kapcsolatban elhangzott, hogy nincs tervben annak telepítése, de nem is szükséges, hiszen a parkolóház alacsony energiafelhasználású lesz, köszönhetően a lamellás és fénybeeresztő oldalburkolatnak valamint annak, hogy mozgásérzékelős fényforrások lesznek az épületben. 

A kedvezményes parkolással kapcsolatban még konkrétumokat nem tudtak mondani, azonban Dr. Fodor Tamás polgármester elmondta, hogy nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy legyen erre majd erre lehetőség. 

Parkolóház terveinek bemutatása
Parkolóház terveinek bemutatása
fotó: Leczovics Zsolt
Látványterv
Látványterv
Parkolóház tervrajz fotó
Parkolóház tervrajz fotó
fotó: Leczovics Zsolt

A Paprét megújításával kapcsolatban elsősorban a közpark jelleget élesztenék fel a tervezők, ahol helyet lehetne biztosítani egy játszótérnek, de akár egy szabadtéri fitnesz területnek is. A modernizáció kompromisszumokkal jár, hiszen a tervek szerint parkolók szűnnek meg, azonban így is maradjon 134 darab személygépkocsi illetve 5 darab autóbusz parkoló a területen. 

A parkot kettészelő, fákkal kísért tengely megmaradna és ehhez alkalmazkodva kerülnének kialakításra  új, keresztirányú kapcsolatokat és a terület jobb feltárását biztosító járdák építése. 

Látványterv
Látványterv

A kérdések között itt a Papréten tanyázó varjak témája került szóba, amelyek eddig is sok kellemetlenséget okoztak az arra járóknak, így az iránt érdeklődtek, hogy nem lehetne-e valamit tenni ez ügyben. Egy másik kérdés a jelenlegi platánfákra vonatkozott, hogy azoknak vajon mi lesz a sorsa.

A válaszból kiderült, hogy az önkormányzat már többször próbált lépéseket kezdeményezni ez ügyben, hiszen számukra is ismert a probléma, azonban mindig elutasító határozat született eddig a hatóságtól, mert a varjak védett madarak és ezáltal még a fészküket sem szabad eltávolítani. Természetesen igyekszik majd valami megoldást találni az önkormányzat erre a kérdésre, bár a tapasztalatok alapján ez nem lesz könnyű.

Mindenkit megnyugtatott Dr. Fodor Tamás, a jelenlegi platánfák nem kerülnek kivágásra, megmaradnak a helyükön, így ez miatt nem kell aggódni. 

Látványterv fotó
Látványterv fotó
fotó: Leczovics Zsolt
Látványterv
Látványterv

A korábban - tavaly -  bemutatott látványtervek újra lettek gondolva, mégpedig forgalomtechnikai okok miatt, ami a tér áteresztőképességének szükségessége indokolt. A felülnézeti terven is jól látható, hogy a tér körüli, jelenlegi forgalmi-rend változatlan maradna, azonban a járdák mind a két oldalon kiszélesítésre kerülnének, melyek mellé kerülnének át közvetlenül a parkolók, a jelenlegi "belső" oldalról. Az áthelyezést funkcionális és esztétikai okok indokolják, de különösebb parkolóhely csökkenéssel nem járna. A déli oldal továbbra is kétsávos maradna, míg az északi oldalon egy kerékpár út kialakítása is megvalósulna, amely összhangban lenne a Várkerület kerékpáros hálózatával. 

A tér belseje körben cserjesávval védett lesz, így egy minőségi sétány tud létrejönni, amelynek fő tengelyét a két meghatározó emlékmű, a Széchenyi szobor valamint a Hűség zászló határozza meg, a történelmi hagyományokat követve.

A meglévő fasorok kiegészítésre kerülnek, a tervek szerint közel 44 darab új fa kerülne a téren telepítésre. A tavaly felavatott 56'-os emlékmű továbbra is a téren maradna, bár a konkrét helye nagy valószínűséggel változna, de a modernebb és rendezettebb területen akár vízjáték és játszótéri elemek telepítésre is lehetőség nyílna. 

Dr. Fodor Tamás hozzátette, hogy megvizsgáltak egy már korábban felvetett elképzelést is, miszerint esetleg körforgalmak kialakítása nem lenne-e célszerű megoldás a tér két oldalán, azonban ezek kivitelezése azért nem megvalósítható, mert nem áll rendelkezésre ezekhez megfelelő nagyságú terület a helyszíneken. 

Parkolás a Széchenyi téren
Parkolás a Széchenyi téren
fotó: Leczovics Zsolt

A hozzászólók többségének kérdései elsősorban a jelenleg a téren található fákra vonatkozott, hogy azok közül mennyi marad meg, illetve szóba került még, hogy tervben van-e a tér jobb közvilágítására. 

Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy bár valóban szükséges pár fa kivágása, azonban ezek többsége a felújítás nélkül is megtörténne, azonban ezek száma elenyésző ahhoz képest, hogy gyarapodni fog az állomány, hiszen 44 új fa telepítése szerepel a tervekben. A tér megvilágítására is megnyugtató választ kaphattunk, mert egy új, sokkal jelentősebb világítástechnikai megoldás is a tervekben szerepel. 

Kérdésként hangzott még el, hogy milyen lesz a tér belső szigetén a burkolat és hogy lesz-e köztéri bútorzat, mert a terveken ezek nem láthatóak. 

A belső zöld területek mellett kis kockakő burkolat lesz majd a téren, amely sokkal célszerűbb a gyalogosok számára, mint például a folyami kavics, hiszen könnyebb rajt a közlekedés. Valóban a terveken nincs külön feltüntetve, de lesznek padok, melyek épített és mobil köztéri bútorzatként jelennek majd meg.  

 

Látványterv
Látványterv

A tervezett épületfejlesztés célja a város óvodai ellátásának javítása, amely már mindenképpen szükségszerű.  Az új intézmény 4 x 25 fős gyermekcsoport kiszolgálását biztosítja majd, egy későbbi 2x25 fős csoport bővítési lehetőségével. A közvetlen bejárata illetve a parkolója a Bella Lajos utcában lesz.

Az Anger réti sporttelep szomszédságában található 4,5 hektáros terület egy telekmegosztás után ad majd helyet az óvodának, mely területének nagysága 1,5 hektár lesz. A tervezéskor olyan fontos szempontokat is figyelembe vettek mint az épület tájolása,  a zaj -és környezeti hatásokkal szembeni védettség, a funkció által igényelt "intimitás" illetve a könnyű megközelíthetőség. A Balfi út mentén a környezeti zajterhelés - amit a forgalom okoz - zajcsökkentő céllal védőfásítás telepítésére kerül majd sor.  Az épület tervezésénél az egyszerű, tiszta a mai kor szellemének megfelelő architektúra kialakítása, valamint a környezetbe való illeszkedés volt az irányadó.  

Az északi, Balfi úthoz közelebbi részében a kiszolgáló funkciók, a déli épülettömegben a csoportszobákat is magába foglaló egység található a tervek szerint. A csoportszobák mindegyike közvetlen kertkapcsolattal rendelkezik majd, az ezekhez csatlakozó teraszok fedettek, szükség esetén árnyékolhatóak lesznek.

Lakossági fórum
Lakossági fórum
fotó: Leczovics Zsolt

Többen örömmel üdvözölték az óvoda építését, aminek megvalósítására valóban nagy szükség van. Kérdés hangzott el azzal kapcsolatban, hogy esetleg az autóbuszjáratokat lehet-e majd sűríteni erre, valamint a megvalósítás idejével kapcsolatban érdeklődtek. 

A tömegközlekedéssel kapcsolatban egyeztetésre van szükség, azonban fontos megjegyezni, hogy az önkormányzat nem zárkózik el az elől, hogy ha szükséges akkor ez megvalósuljon. Az óvoda építésével kapcsolatban a válasz az volt, hogy már az idei éveben elkezdődik az építkezés és a tervek szerint jövőre már birtokba is vehetik a gyerekek. 

Legnépszerűbb cikkek