| 2018. február. 12. | 3 perc olvasás

Lakossági fórumot tartottak a Településképi Arculati Kézikönyvről

Elkészült a Sopron Településképi Arculati Kézikönyve, amelyet az önkormányzat a helyi szervezetek és egyesületek bevonásával állított össze és amely minden városrészre vonatkozóan meghatároz egy iránymutatást az "egységes" településrészi arculat kialakításáról. A kézikönyvről hétfőn tartottak lakossági fórumot a városházán.

A lakossági fórumon Dr. Fodor Tamás, SMJV. polgármestere ismertette azt a kormányrendeletet, amely alapján elkészült városunkban az arculati kézikönyv. A könyv figyelembe veszi a helyi és táji adottságokat illetve a műemlékekre és a műemléképületekre vonatkozó szabályozásokat is és jövőbeli betartásával egységesebb, a történelmi értékeink megtartása mellett egy modernebb és élhetőbb környezetet teremt. 

A rendezvényen többek között részt vett Dr. Simon István alpolgármester, Dr. Sárvári Szabolcs jegyző és több önkormányzati képviselő is.

A Településképi Arculati Kézikönyvet Németh Gergely városi főépítész mutatta be részletesen, aki bevezetőjében elmondta, hogy fontos hangsúlyozni: a kézikönyv nem kíván mozgásteret szűkíteni és nem kívánja átvenni az építtetőtől a gondolkodás és döntés lehetőségét. Tiszteletben tartja a történelmi épületeket létrehozó mesteremberek világát. Ismeri, hogy a jelen kor építészei több éves tanulmányaira és szakmai gyakorlatra alapozva terveznek, maga az urbanisztika pedig több tudományág metszéspontjában helyezkedik el. Így a kézikönyv nem oktató jellegű, célja nem más, mint a városunk szépségeinek bemutatása és hogy felhívja a beruházók figyelmét ezen szépségek megőrzésére, fejlesztésére, hogy értékeinket és a közösségi érdekeket a jövőben érzékenyebben kezeljük.

A kézikönyv tartalmára kitérve ismertette Sopron városára vonatkozó általános építészeti útmutatót, amely külön kitér értékeink védelme mellett az épületek, kertek, teraszok, zöldfelületek kialakítására valamint az önkormányzati rendeletben korábban elfogadott reklámok elhelyezésére is. 

A vetített képes bemutatón külön-külön kitért a város főépítésze az eltérő karakterű településrészekre, amely azért is hangsúlyos, hiszen nem lehet egy sablont alkalmazni a más jellegű területekre. Külön került bemutatásra a történelmi belváros, a kapcsolodó városrészek, lakótelepek, lakóparkok,  a kisvárosi lakóterületek, a Lőverek illetve a városhoz szintén kapcsolodó ipari-, kül- és mezőgazdasági területek valamint a látvány szempontjából hozzátartozó meghatározó utak kialakítása is. 

A kézikönyv kitér olyan arculati kialakításokra és szabályozásokra mint például az épületek tömegének szabályozása (nagysága, magassága ) vagy például az adott városrészben a bevált tetőszerkezetek kialakítására illetve a homlokzatok színezésével kapcsolatos utalásokra is.  Külön fejezetben foglalkozik a felújításokkal, bővítésekkel kapcsolatos kivitelezésekkel is ( utólagos hőszigetelés, nyílászárócserék ) vagy éppen a kerítések kialakításával, de nagy hangsúlyt kap a zöldterületek kialakítása is.  A Településrészi Arculati Kézikönyv ajánlásokat tesz az említettekkel kapcsolatban városrészekre lebontva.

A bemutató után lehetőség volt a lakossági kérdésekre, észrevételekre, amelyek között elhangzott egy kérés azzal kapcsolatosan, hogy az építési engedélyek kiadásánál vegyék figyelembe az adott helyen az épületek koronaszintjét, amely egységesítené egy kicsit az utcaképeket és nem alakulhatna ki egy-egy helyen a hullámzó magasságú épületek összképet romboló látványa. Kérdés érkezett az épületek színezésével kapcsolatban is, amelyre Németh Gergely városi főépítész válaszában elmondta, hogy egy-egy épületnél maximum a három színnel való színezést preferálják, de minden esetben szívesen állnak a tulajdonosok rendelkezésére, amennyiben segítségre van szükségük a szabályozást illetően. A Soproni Városszépítők gratuláltak a kézikönyvben látottakhoz és külön kiemelték, hogy nagy öröm számukra, hogy helyi építészek, szakemberek alkották azt meg.

A lakossági fórumot követően a most bemutatott Településképi Arculati Kézikönyvet még a képviselőtestületnek is el kell majd fogadnia, amely várhatóan még februárban napirendre kerül majd a közgyűlésen. 

A Településrészi Arculati Kézikönyv IDE KATTINTVA letölthető! 

 


fotó: Leczovics Zsolt

fotó: Leczovics Zsolt

fotó: Leczovics Zsolt

Részlet a soproni településképi arculati kézikönyvből

Részlet a soproni településképi arculati kézikönyvből

Legnépszerűbb cikkek