| 2016. november. 24. | 1 perc olvasás

Ma tárgyalják a képviselők, hogy kik kapják a városi kitüntetéseket

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. november 24-én csütörtökön közgyűlést tart. A képviselők sok fontos dologról döntenek ismét, többek közt arról is, hogy kik kapják a város legrangosabb díjait ebben az esztendőben. Eldöntik, hogy idén ki kapja Sopron díszpolgári címét valamint azt is, hogy ki kapja a Pro Urbe elismerést.

A közgyűlésen az alábbi napirendipontokat tárgyalják majd a képviselők:  

- Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról.

- Előterjesztés a Raabersport Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról.

- Előterjesztés alapítványokkal kapcsolatos döntésekről. (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztés a közterületek tisztításáról szóló és a közutak kezeléséről szóló közszolgáltatási szerződések megújításáról.

- Előterjesztés közterület elnevezéséről Tómalom városrészben.

- Előterjesztés közterület elnevezéséről külterületen.

- Előterjesztés a Sopron, Balfi út 24. számú társasházban található 2115/A/6 hrsz-ú lakás feletti padlástér elidegenítéséről.

- Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről.

- Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról.  (rendeletalkotás)

-  Előterjesztés településképi kötelezési eljárásban hozott ismételt bírság kiszabásával szemben benyújtott fellebbezésről. (Zárt ülés!)

illusztráció
illusztráció
fotó: Leczovics Zsolt

RENDKIVÜLI KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI: 

- Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról (Zárt ülés!)

- Előterjesztés a HIM-HF1 kódszámú „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása” témájú felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről.

- Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 2014-2020 módosításának elfogadásáról.

- Előterjesztés szakmai véleményező bizottságokba tagok választásáról.

- Előterjesztés közoktatási intézmények működtetői feladatainak átadásáról, a Soproni Tankerületi Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezelési szerződés elfogadásáról.

 

A közgyűlés napirendi pontjainak bővebb leírása elérhető SMJV honlapján,

közvetlenül IDE KATTINTVA !

Legnépszerűbb cikkek