| 2021. október. 2. | 4 perc olvasás

Magyar Kertörökség Alapítvány alakult a Kárpát-medencei kertörökség megőrzésére

Magyar Kertörökség Alapítvány megalapítását jelentették be a fertődi Esterházy-kastélyban három napon át zajló Mőcsényi Mihály Kertművészeti és Kerttörténeti Műhely és Konferenciasorozat nemzetközi konferenciáján. A civil szakmai ernyőszervezet célja a hazai és a Kárpát-medencei kertörökség megőrzésének és fenntarthatóságának elősegítése.

Hazánkban csaknem kétezer olyan kert van, amelyeket történeti szempontból – természeti, műemléki, kertépítészeti értékeik alapján - jelentősnek ítélnek a szakemberek. Történeti kertjeink azon túl, hogy természeti, művészeti, műemléki értékek együttes megtartóhelyei, egyben kertkultúránk többszáz éves örökségének őrzői. A Kárpát-medencében egykor több száz történeti kert volt. A XX. század második felében azonban a kertek egy része visszafordíthatatlan károsodást szenvedett, némelyikük pedig végleg elpusztult. Más részük megmaradt ugyan, de elvadult, vagy az átgondolatlan telepítések miatt elvesztette eredeti karakterét.

A Magyar Kertörökség Alapítvány (MKA) egy szakmai civil ernyőszervezet, amely azzal a céllal jött létre, hogy felvállalva kertörökségünk régi adósságait, kiegészítse, összekösse és segítse az örökségvédelemben aktív, meglévő szervezetek tevékenységét. Ennek érdekében az MKA összefogja és átlátja a teljes magyar kertörökség kutatására, kezelésére és fejlesztésére vonatkozó kezdeményezéseket, ezek bonyolításában kezdeményező és aktív szerepet vállal oly módon, hogy új programokat, pályázatokat szervez a kertörökség megőrzésének védelmében. Célkitűzéseinek megvalósítása érdekében - a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően - a gazdasági és társadalmi szereplőket bevonja a kertörökség támogatásába. Az alapítvány nem csak segíti, de tevékenységével aktívan is részt vesz a magyar kertörökség adatbázisának fejlesztésében.

Jelenleg hazánkban nincs elfogadott, jóváhagyott kastélykert vagy kertörökség lista. A több évtizede folyó kutatások eredményeképpen mintegy 1900 hazai kertről vannak információk és ezek közül mintegy 400 tekinthető nemzetközi vagy országos szempontból is kiemelt fontosságúnak. A hazai kertvagyon mintegy 1100 település területén helyezkedik el, becsült nagysága mintegy 660 km², érzékeltetve a nagyságát, hozzávetőleg 690 Margit-szigetnyi nagyságú terület. A legértékesebbnek számító 408 történeti kert döntő többsége (58%) állami tulajdonú. A történeti kertek hosszútávú megőrzésének egyik alapfeltétele a kertek védettség alá helyezése, ezért az MKA részt vesz a kertörökség védelmét elősegítő jogi szabályozások fejlesztésében, előkészítésében, kezdeményezi az arra érdemes helyszínek védettségét.

A Magyar Kertörökség Alapítvány civil ernyőszervezetként nem csak a magyar kertörökség megújulásában vállal vezető szerepet, de részt vesz a kertörökség fenntartásának és fenntarthatóságának kidolgozásában és támogatásában, egyúttal kezdeményezi a történeti kertek klímaadaptációjának kutatását, a biodiverzitás, a hagyományos fenntartási módok meghonosítását is. Nem csak a történeti kertek helyreállítása kíván nagy szakértelmet, de fenntartásuk is, ennek érdekében az MKA kezdeményezi és támogatja a kertörökség fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges szakmák pályamodelljének kidolgozását.

A Magyar Kertörökség Alapítvány egyik küldetésének tekinti, hogy növelje a történeti kertek természeti és művészeti értékeinek megbecsültségét, megóvásának társadalmi támogatottságát. Ennek érdekében kiemelt hangsúlyt fektet a kertörökség oktatására (óvoda- közoktatás - felsőoktatás - felnőttoktatás - életen át tartó tanulás), ezt koordinálja, támogatja. A részben hazai, részben nemzetközi példák alapján kidolgozza és meghonosítja a kertörökséghez kapcsolódó önkéntességet, bekapcsolva a nemzetközi önkéntes programokba. Örvendetes tény, hazánkban is reneszánszát éli a kertkultúra. Ezt felerősítendő az MKA is minden fórumon és formában népszerűsíteni és társadalmasítani kívánja kertörökségünket. Szakmai és a nagyobb publikum számára kiadványok, könyvek, népszerűsítő publikációk létrejöttét és megjelentetését segíti, kiállításokat, rendezvényeket szervez.

Egresitsné Firtl Katalin, az Eszterháza Központ ügyvezetője a konferencia megnyitóján
Egresitsné Firtl Katalin, az Eszterháza Központ ügyvezetője a konferencia megnyitóján

A fejlett kertkultúrával rendelkező országokban egyre népszerűbb a kertturizmus. E turisztikai ágazat fejlődésének köszönhetően a műemlékek mellett egyre többen keresik fel a történeti kerteket, parkokat, botanikus kerteket. Az MKA az ágazati szereplőkkel közösen részt vesz a hazai kertturizmus fellendítésében, támogatja és népszerűsíti a megvalósult "jó gyakorlatot" bemutató helyszíneket.

Azon túl, hogy a Magyar Kertörökség Alapítvány Magyarországi szinten összefogja a kertörökség ügyét, azt nemzetközi szinten is képviseli: bekapcsolódik a nemzetközi kertörökség-védelembe, és abban meghatározó szerepre törekszik. Ennek első és jelentős állomása, hogy a Magyar Kertörökség Alapítvány és az Esterházy-kastélykert (Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont) felvételt nyert idén ősszel az Európai Tanács alá tartozó European Route of Historic Gardens (ERHG) szervezetébe, a Hannoverben megrendezett konferencia és igazgatói tanács ülésén.

 Dr. Herczeg Ágnes tájépítész, kerttörténész, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke
Dr. Herczeg Ágnes tájépítész, kerttörténész, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke

A Magyar Kertörökség Alapítvány kuratóriumának tagjai:

Elnök: Dr. Herczeg Ágnes tájépítész, kerttörténész, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet professzora, a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda alapítója

Főtitkár: Dr. Dévényi Gergely környezetvédelmi szakjogász

Burkus Tamás alapító, üzletember

Vincze Attila tájépítész, a Magyar Tájépítészek Szövetsége elnöke

Dr. Fekete Albert tájépítész, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet igazgatója

Kieselbach Tamás művészettörténész, műkereskedő

Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök

Dr. Szikra Éva tájépítész, kerttörténész, elnök, ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Kerttörténeti Szakbizottsága

Dr. Rosivall László orvos, Széchenyi- és KIA-díjas egyetemi tanár, intézetvezető, Semmelweis Egyetem Kórélettani Intézet

Vály Judit vezérigazgató, MKB-Euroleasing Zrt.

Legnépszerűbb cikkek