| 2017. október. 3. | 2 perc olvasás

Már lehet pályázni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata ebben a tanévben is csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

„A” típusú pályázat esetében az ösztöndíj olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható, akik a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek; felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend)alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó bejelentett lakóhellyelrendelkező hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 33. § (6) bekezdése alapján az ösztöndíj folyósításának további feltétele, hogy az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum négyszerese (114.000,- Ft) lehet.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (Eper-Bursa) pályázói regisztráció szükséges (azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben már regisztráltak, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az Eper-Bursa rendszerbe), melynek elérése:  https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot - az önkormányzat által meghatározott szükséges mellékletekkel együtt, melyek a www.sopron.hu oldalról letölthetők, illetve a Humánszolgáltatási Osztályon (Fő tér 1.) átvehetők - kinyomtatva és aláírva a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Humánszolgáltatási Osztályához (Fő tér 1.) kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz (9400 Sopron, Fő tér 1.) történő benyújtásának határideje:

2017. november 7.

 

Bővebb információk és a szükséges letölthető dokumentumok

IDE KATTINTVA

érhetőek el!

 

Legnépszerűbb cikkek