| 2016. október. 24. | 2 perc olvasás

Margaret Mahler csodálatos élete

Kuntz Zoltán és Vörös Ákos könyvbemutatójára invitáljuk az érdeklődőket, ami 2016. október 28-án lesz a Pannonia Hotelben 18 órakor.

Margaret Mahler Sopronban született, itt is van eltemetve. Gyermekorvos, pszichiáter, pszichoanalitikus. New York-ban világkarriert épített 1938 és 1985 között. Hamvait 1986-ban hozták haza a zsidó temetőbe. Apja Dr. Schönberger Gusztáv, városi tiszti főorvos, Sopronyi-Thurner Mihály tarokkpartnere.Margaret Mahler tudományos tevékenysége ma is érvényes, akár örök érvényűnek is mondhatnánk, kutatásai és megfigyelései mérföldkőnek számítanak a pszichoanalízis szakterületén belül.

Munkásságának eredményeit a fejlődéslélektan szinte nap, mint nap hasznosítja és alkalmazza. Dr. Peter Neubeuer neves gyermekpszichiáter szerint „a pszichoanalízis ma nem tartana ott, ahol van, ha nincs Margaret Mahler.”

Mások véleménye alapján korának egyik legnagyobb elméje volt, és meghatározó

munkássága csak Anna Freud-éhoz hasonlítható. A világszerte elismert tárgy kapcsolatelméletének a lényege, hogy az újszülött nem képes különbséget tenni én és nem én között, úgy kezdi életét, hogy másokkal mintegy összeolvad, fúziót alkot.

Mahler szerint a személyiségfejlődés nem más, mint az a folyamat, ahogy megbontjuk ezt a fúziót, és külön személlyé válunk.

A csecsemőnek az anyjával való összeolvadása a szimbiózis. Ez körülbelül hat hónapos kor körül kezd felbomlani. Az eltávolodásnál fontos a fokozatosság. Ha ez túl hirtelen történik,akkor következik be a szeparációs szorongás, és gyorsan visszasiet az anyjához.

Mahler a pszichológiai én születésének folyamatát szeparációs-individuációs folyamatnak nevezi, melynek két előszakaszát és négy normál alfázisát különbözteti meg.

1997. májusában Margaret Mahler szülővárosában szimpóziumot rendeztek a világhírű pszichoanalitkus születésének 100. évfordulója alkalmából. Az előadások nyilvánosak voltak Sopron polgárai számára. Az idősebb generáció tagjai közül így sokan visszaemlékezhettek a Schönberger családra. Dr. Schönberger Gusztávra, a lelkiismeretes és nagy tiszteletnek örvendett városi tisztiorvosra, akinek annyi mindent köszönhettek Sopron lakói.

Ám a fiatalabb nemzedék tagjai is szembesülhettek azzal, hogy ki is volt Margaret Mahler, Schönberger doktor idősebbik lánya, aki munkássága révén szülővárosának nevét is öregbíthette.

Egy soproni Mahler-konferencia keretében 1997. május 10-én, Margit 100. születésnapján, a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület és a Wiener Psychoanalytische Vereinigung, valamint a soproni konferencia rendezői márványtáblát avattak fel Mahler szülőházának falán, a Várkerület 77. szám alatt. A szakmabeliek és Sopron polgárai így adóztak a világhírű pszichoanalitikus emlékének.

Három évvel később a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának pszichológiai szaktanterme felvette Margaret Mahler nevét.

A könyvbemutatóra sok szeretettel várják az érdeklődőket a szerzők. 

Legnépszerűbb cikkek