| 2018. december. 11. | 3 perc olvasás

Mátyás király visszaszerezte Sopront és a Szent Koronát

Vajon miért hozzák rendszeresen össze a történészek Hunyadi Mátyás nevét Sopronnal? Tartson velünk egy legendákkal átszőtt időutazáson, amelyben diadalt arat a Fekete Sereg, előkerül az elveszett Szent Korona, és valós uralkodóvá lesz Európa egyik legdicsőbb királya, aki több, mint harminc esztendőn keresztül emelte pompába hazánkat. Térben tapodtat sem kell mozognia – mindez Sopronhoz kötődik – igaz, már több, mint 500 éve annak…

Hunyadi Mátyás a hajdanán hazánkhoz tartozó kincsen, Kolozsvárott látta meg a napvilágot. Hunyadi János erdélyi vajda, és Szilágyi Erzsébet köznemes gyermekeként. 1464. március 29-én koronázták meg a királyok városában, Székesfehérvárott. Corvin Mátyás nevét számos legenda, népmese és legendás történészek által papirosra vetett történet élteti - közös bennük, hogy Európa történelmének egyik legsikeresebb uralkodóját kiváló hadvezérnek, igazságos királynak írják le. Olyan embernek, ki hű szent hitéhez, s ha kellett, szinte mindent kockára téve védte azt…

I. Mátyás király 10 ország büszke királya volt, de hiába ez a hatalmas térkép! Sopron akkor is kulcsfontosságú szerepet játszott az „igazságos” király életében!


Illusztráció

Így került magyar kézre Sopron, és a Szent Korona együtt

Hunyadi Mátyás diadalokban fürdő uralkodásának egyik legfontosabb mozzanata Sopronhoz kötődik. – 1463-ban született meg az úgynevezett bécsújhelyi béke, amelyet mi soproni békének is hívunk, ugyanis az okmányokat mindkettő helyen aláírták – emelte ki Dr. Tóth Imre történész. – Ez a béke arról szólt, hogy Mátyás király 80 ezer forintért cserébe visszakapta Sopron városát, és a Szent Koronát. Mivel ő nem örökölte a hatalmat, ezért nagy szüksége volt neki a koronára, hogy legitimálhassa a hatalmát – fűzte hozzá.

Ugyan Mátyás Budán írta alá a békét, de ezt a fontos eseményt – Bécsújhely mellett – nyugodtan érezhetjük magunkénak is, ugyanis az okmányok részben itt keletkeztek. Valamint, a történelmi mérföldkő előkészületei, ceremoniális részei is jócskán köthetők városunkhoz.


Illusztráció

„A szomszédos városokból és falvakból megszámlálhatatlan sokaság hömpölygött”

A Szent Koronát a visszaszerzése után azonban nem szállították el rögtön Budára. Három napig még Sopronban tartották, hogy bárki megcsodálhassa. Beszéljen most helyettünk a történelem, és olvassuk el a legendás történetíró, Bonfini beszámolóját a korona megérkezéséről: „A követek közhírré teszik s szerte kihirdetik, hogy mindazoknak, akik a most visszaszerzett Szent Korona iránt áhítattal és tisztelettel viseltetnek, Sopronban három napon át nyílt alkalom adatik arra, hogy lássák és felismerjék. A szomszédos városokból és falvakból megszámlálhatatlan sokaság hömpölygött áhítatos szeretettel; megnézte, felismerte és mélységes tisztelettel hódolt előtte. Azután Budára vitték s a várban helyezték el.” (Forrás: Bonfini: Mátyás király. Budapest: Magyar Helikon, 1959, 118.)


Illusztráció

„S nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára”

A Storno-ház oldalán egy emléktábla hirdeti, hogy Mátyás király az épületben töltötte 1482-83 telét. – Az uralkodó szeretett volna minél közelebb lenni a bécsi hadszintérhez, ezért 1482. decemberében itt ütött szállást, és egészen 1483 februárjáig innét intézte a Fekete Sereg irányítását – tudtuk meg Dr. Tóth Imrétől. – Miután az uralkodó elhagyta Sopront, rövidesen ostrom alá vette Bécs várát – fűzte hozzá. A ledönthetetlennek hitt falak végül 1485-ben „rogytak le” Mátyás király dicsősége előtt. Az uralkodó azonban nem kezdett diadalittas tivornyába – sőt, egyenesen megtiltotta katonáinak a fosztogatást. Ehelyett ételt vitetett a vár kiéhezett népének.

Dr. Tóth Imre (bal szélen) a Mátyás király megkoronázásának 560. évfordulója alkalmából életre hívott kiállításon beszélt a legendás uralkodót övező érdekességekről
Dr. Tóth Imre (bal szélen) a Mátyás király megkoronázásának 560. évfordulója alkalmából életre hívott kiállításon beszélt a legendás uralkodót övező érdekességekről

Legnépszerűbb cikkek