| 2021. január. 9. | 2 perc olvasás

Megállította a törököket és megalapította az ország első egyetemét: I. Lajos magyar király

Tudtad, hogy Nagy Lajos magyar király az első európai uralkodó, aki győzelmet aratott a világhódító, Európát fenyegető, verhetetlennek hitt törökök felett?

I. Károlyt halála után fia, Lajos követte a trónon. A negyven éven keresztül uralkodó király idejében virágkorát élte Magyarországon a lovagi kultúra. Lajos számos sikeres háborút vívott, fontos törvényeket hozott, ezért az utókortól megkapta a „Nagy” melléknevet. 

Magyar Lajos a lengyel király
Magyar Lajos a lengyel király
https://hu.wikipedia.org/

1326. március 5-én Visegrádon született. I. Károly (Róbert) és Erzsébet lengyel hercegnő gyermekeként két bátyja korai halála után, három éves korában trónörökös lett. A nyilvánosság előtt 1335-ben, a visegrádi értekezleten szerepelt először, majd megkapta az Erdély hercege címet. Apja halála után, 1342. július 16-án lépett trónra, és július 21-én koronázták királlyá Székesfehérváron. Jelentős befolyást gyakorolt a kormányzására erős akaratú anyja. 1345-ben meghódolásra kényszerítette Horvátországot, 1346-ban a Velencei Köztársaság ellen indított, majdnem haláláig tartó háborút, amelyben időnként alulmaradt. 1358-ban megkapta egész Dalmáciát, a szigetekkel együtt. Érvényesíteni akarta a magyar Anjouk itáliai trónigényét, valamint megbosszulni öccse, András herceg meggyilkolását, így 1347-48-ban és 1350-ben is személyesen vezetett hadjáratot Nápolyba Johanna királynő ellen. Végül 1352-ben véglegesen feladta itáliai terveit. 

Magyarország, Horvátország, Lengyelország királya. Lajos ábrázolása az uralkodása idején készült.
Magyarország, Horvátország, Lengyelország királya. Lajos ábrázolása az uralkodása idején készült.
https://hu.wikipedia.org/

Több hódító hadjáratot vezetett a Balkán félszigetre, végül sikerült Szerbiát a vazallusává tennie. A Keleti-Kárpátokon túl is viselt hadat. Nagybátyjával, III. Kázmér lengyel királlyal többször részt vett a litvánok és a tatárok elleni hadjáratokban. 1370-ben, Kázmér halála után megörökölte a lengyel trónt, ahol először anyja, majd Oppelni László herceg kormányzott. 1372-ben oroszországi vajdaság néven birodalmához csatolta Halicsot is.

1377-ben, az európai uralkodók közül elsőként délre küldött serege nagy győzelmet aratott I. Murád szultán serege fölött, és egy évtizedre megállította a törököket. 1378-ban Mariazellben templomot építtetett a győzelem emlékére, valamint a magyar zarándokok által rendszeresen felkeresett aacheni kápolnát is gazdagon megajándékozta. A magyar királyok között leginkább ő képviselte a lovagi eszméket. Uralkodása idején nagyobb mértékben terjedtek el a lovagi szokások, a Szent László-kultusz. 1367-ben megalapította a pécsi egyetemet. Élete utolsó éveiben a leprához hasonló betegségben szenvedett, amit türelemmel és keresztényi alázattal viselt. Az általa építtetett Katalin-kápolnában temették el Székesfehérváron.

Lajos alapvetően a főurakkal egyetértésben kormányzott, de a köznemességet is igyekezett megnyerni magának. 1351-es törvényei egészen 1848-ig a magyar nemesi alkotmányos berendezkedés gerincét képezték. 

Erzsébet és Mária királynők Nagy Lajos sírjánál, háttérben II. Kis Károly koronázása, Liezen-Mayer Sándor, 1862.
Erzsébet és Mária királynők Nagy Lajos sírjánál, háttérben II. Kis Károly koronázása, Liezen-Mayer Sándor, 1862.
https://commons.wikimedia.org/

Forrás: Internet

Borítókép: I. Lajos győzelme a törökök felett Bulgáriában. A Magyar Anjou Legendáriumból való kép.

Legnépszerűbb cikkek