| 2018. március. 29. | 3 perc olvasás

Megannyi szertartással várják a templomok a híveket

Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, amellyel Jézus kereszthalálára és feltámadására emlékezünk. A Nagyhéten Sopron templomai is számos ceremóniával várják a híveket - csokorba szedtük, hogy lakóhelye és felekezete szerint hol róhatja le tiszteletét a Megváltó előtt!

A Szent Mihály-templomban nagypénteken, március 30-án 15 órakor indul a szertartás, a nagyszombati vigília 20 órakor kezdődik, húsvétvasárnap és -hétfőn fél 10-kor lesz szentmise.

A Szentlélek-templomban csütörtökön 18 órakor kezdődik a szertartás, húsvét napjain 18 órakor tartanak misét.

A Szent György-templomban nagycsütörtökön 18 órakor kezdődik a szentmise, 21 órakor a virrasztás, pénteken 11 órakor tartják a keresztutat, 15 órakor pedig a szertartást. Nagyszombaton 16 órakor kezdődik a vesperás, 22 órakor a húsvéti vigília. Vasárnap 8 órakor latin nyelvű szentmise lesz ételszenteléssel, majd 17 órakor és 19.30-kor lesz mise.

Az orsolyiták templomában csütörtökön a 18 órai misét virrasztás követi, nagypénteken 15 órakor indul a szertartás a keresztúttal, szombaton 21 órakor kezdődik a feltámadás, vasárnap és hétfőn 10.30-kor lesz mise.

A kertvárosi templomban csütörtökön 18 órakor, pénteken 17 órakor kezdődik a szertartás, nagyszombaton 20 órától várják a híveket, a húsvéti ünnepekben 10 órakor lesz mise, hétfőn szentségimádási napot tartanak, ennek zárásaként 18 órakor misét tartanak.

Az evangélikus templomban nagycsütörtökön 17 órakor kétnyelvű, úrvacsorás istentisztelet lesz, pénteken 8-kor magyar, 9-kor német, 10-kor magyar nyelvű, 18 órakor passiós istentisztelet kezdődik úrvacsorával. Nagyszombaton a temetőkápolnában lesznek istentiszteletek: 14 órakor német, 15 órakor magyar nyelven. Vasárnap 5.30-kor, 8-kor, 10-kor magyar, 9-kor német nyelvű istentisztelet kezdődik beépített úrvacsorával, 15 órakor pedig Balfon lesz úrvacsorás istentisztelet. Hétfőn 8-kor és 10-kor magyar, 9-kor német nyelvű istentisztelet várja a híveket.  

Illusztráció
Illusztráció

A Szent Imre-templomban csütörtökön 18 órakor kezdődik a szentmise, pénteken 15 órakor veszi kezdetét a szertartás, szombaton 20 órakor indul a húsvéti vigília. Vasárnap 9-kor, 10.30-kor és 18 órakor lesz szentmise, hétfőn 9-kor és 18 órakor.

A Jézus Szíve-templomban húsvétvasárnap- és hétfőn 7.30-kor kezdődik az ünnepi szentmise.

A Szent Margit-templomban csütörtökön 18 órakor püspöki szentmise lesz, majd csendes virrasztás 20.30-ig. Pénteken 14.30-kor a keresztút, 15 órakor a püspöki szertartások kezdődnek, nagyszombaton 8–18 óráig látogatható a szentsír, 20 órakor indul a húsvéti vigília püspöki szentmisével és feltámadási körmenettel. Vasárnap és hétfőn 8-kor, 9.30-kor és 11 órakor tartanak szentmisét, az utóbbit mindkét nap a megyéspüspök celebrálja.

A református templomban nagycsütörtökön 18 órakor lesz istentisztelet, nagypéntek 10 és 18 órakor úrvacsorával. Nagyszombaton 18 órakor, vasárnap és hétfőn pedig 10 órakor veszi kezdetét az úrvacsorás istentisztelet.

A domonkos templomban nagycsütörtökön, nagypénteken, illetve nagyszombaton 7–12 óra között lesz lehetőség a gyónásra, mindhárom nap 8 órakor reggeli zsolozsma lesz. Nagycsütörtökön 18.30-kor kezdődik a szentmise, amely keretében elvégzik a lábmosást, illetve az oltárfosztást. Nagypénteken várhatóan délután negyed háromkor indul a keresztút, a szertartás 15 órakor kezdődik. Nagyszombaton este nyolc órakor a kolostor udvarán tűzszentelés lesz, majd kezdetét veszi az esti mise, amely végén megszentelik az ételeket. Vasárnap a 7 órakor, illetve a fél kilenckor kezdődő mise végén ugyancsak ételszentelést tartanak. Hétfőn a vasárnapi rend szerint tartják meg a szentmiséket. A kezdési időpontok 7, 8.30, 10, 11.30, illetve 16 óra.

A Szent István-templomban nagycsütörtökön 19 órakor kezdődik a mise az utolsó vacsora emlékére, majd virrasztás lesz az oltáriszentség előtt. Másnap 15 órakor kezdődik a nagypénteki liturgia, 20 órakor keresztutat járnak. Szombaton 9–19 óra között szentsír látogatása, 20 órakor a húsvéti vigília, majd feltámadási körmenet és az ételek megáldása lesz. Vasárnap és hétfőn 8.30, 10 és 19 órakor kezdődnek a misék.

A bencés templomban nagycsütörtökön 17 órakor, nagypénteken 15 órakor, nagyszombaton 16 órakor kezdődnek a szertartások. Vasárnap és hétfőn pedig 9 órakor tartanak szentmisét.

A kórházkápolnában a szentmisék vasárnap és hétfőn 11 órakor kezdődnek.

A bánfalvi evangélikus templomban nagycsütörtökön 18 órakor tartanak istentiszteletet széder esti liturgiával, vacsorával, nagypéntek és húsvétvasárnap 10.30-kor lesz húsvéti családi istentisztelet.

Legnépszerűbb cikkek