Megjelent a szigorításokról szóló rendelet

  2021. március 5. - www.sopronmedia.hu

Megjelent a Magyar Közlönyben a hétfőtől életbe lépő szigorításokról szóló rendelet. A minden eddiginél nehezebb intézkedések március 8-tól március 22-ig lesznek érvényben. Az óvodákat és az általános iskolákat április 7-ig bezárják.

Az ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályai

 • Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 • A települések belterületén, az utcán és a közterületen – az e rendelet szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
 • Kivételt képeznek a hatodik életévüket be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személyek.
 • A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal a feltétellel, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
 • Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.
 • A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak.

A bezárás alól kivételt képző üzletek:

 • a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzlet,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzlet,
 • a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzlet (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzlet), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzlet, az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzlet,
 • a mezőgazdasági üzletek, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,
 • a piac, a helyi termelői piac,
 • a kertészeti áruda, a faiskola,
 • a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az állatgyógyszertár,
 • a benzinkút,
 • a nemzeti dohányboltok és az újságos.

A vendéglátó üzletben való tartózkodás - az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében - az ehhez szükséges időtartamig megengedett. 

Az ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

A virágüzletek nemzetközi nőnapi nyitva tartásáról

A nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. március 8-án az elsősorban dísznövényt árusító üzletek nyitva tarthatnak.

Az alábbi szolgáltatásokat lehet igénybe venni:

 • pénzügyi szolgáltatások,
 • közlekedési és szállítási szolgáltatás,
 • magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést, szociális szolgáltatás,
 • postai, csomagküldő és házhozszállítási szolgáltatás,
 • totózó és lottózó szolgáltatás,
 • járműszerviz szolgáltatás, mezőgazdasági és iparigépszerviz szolgáltatás, háztartásigép-szerviz
 • szolgáltatás, épületgépészeti szolgáltatás,
 • informatikai, kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,
 • temetkezési szolgáltatás,
 • állategészségügyi szolgáltatás,
 • állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
 • élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,
 • közétkeztetési szolgáltatás,
 • állattenyésztési szolgáltatás,
 • ügyvédi szolgáltatás,
 • biztonsági szolgáltatás,
 • épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,
 • járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és
 • a mosási és tisztítási szolgáltatás

céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

Tilos a játékkaszinónak, illetve a kártyateremnek a látogatása, és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás. Az ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a játékkaszinó, valamint a kártyaterem üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek, továbbá a sportlétesítmények a versenyszerűen sportolók számára - edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából – látogathatóak.

Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

A köznevelési intézmények – az óvoda és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével – és a szakképző intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény) tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.

Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.

A  középfokú oktatási intézmények kollégiumai az oktatási intézmény igazgatójának döntése szerint működnek.

A köznevelési és szakképzési intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.

A felnőttképzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

A felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. A már megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.
A jogi szakvizsga a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet szerint szervezhető meg.

A közigazgatás működésére vonatkozó ideiglenes védelmi intézkedések

A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik.

Munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el azok számára, akiknek esetében ez feltétlenül szükséges, így különösen a koronavírus-világjárvány elleni védekezésben részt vevők, valamint azok számára, akiknek az elvégzendő munka jellege a lakó-, illetve tartózkodási helyükön történő munkavégzést nem teszi lehetővé.

A munkáltatói intézkedés a közigazgatásban foglalkoztatott személlyel rövid úton, az írásba foglalás mellőzésével közlendő.

A rendelet teljes szövegét itt olvashatják 

Kérem, várjon... Kérem, várjon...