| 2024. június. 19. | 3 perc olvasás

Megnyitotta kapuit a Tevan család és nyomdatörténeti vándorkiállítás Sopronban

Június 19-én megnyitották a Tevan család és nyomdatörténeti vándorkiállítást a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban. A megnyitón részt vett Tóth Éva önkormányzati képviselő. A tárlatot a Pro kultúra Sopron Nonprofit Kft, a Tevan Alapítvány és a Soproni Magyar-Izraeli Baráti Kör közösen szervezte.

A könyvnyomtatás a tipográfia egy nagyon különös mesterség. A Tevan Nyomda esetében művészet, egy-egy értékes szellemi termékre épített művészeti alkotás.

fotó: Griechisch Tamás

A Tevan Nyomdánál a könyvnyomtatás, könyvtervezés összetett, valóságos alkotóműhelyi munka, szellemi alkotó-tervező tevékenység, az írói gondolat, a teremtő szándék nyomon követésén túl, annak művészi formába öntése. A Tevan Nyomdára jellemző, hogy a könyvtervező, a nyomdász munkája hagyománytisztelettel és egyidejűleg az új iránti fogékonysággal, mindenképpen értő szenvedéllyel alakítja harmonikus egységbe a formát az elsődleges tartalomhoz.

Dokumentumértéke van a kiállításnak. Egy nagyon tiszteletreméltó, értékteremtő mesterség megidézése, bemutatása, a közösség javára fordított tálentumé, amelyet jó látni és értékként megmutatni!

Művészi értéke is van a kiállításnak, amint a tartalmi lényeget sajátos grafikai, szövegszerkesztői eszközökkel fejezi ki, és az a mód, amint az írói, teremtő gondolatnak formai megerősítését adja. A nyomtatás második születése a kéziratban élő szellemi alkotásnak, a Tevan esetében ez könyvművészeti alkotás. Könyvművészeti alkotás!

fotó: Griechisch Tamás

Ez a legtalálóbb kifejezés látva a Tevan kiadásban megjelent könyvek küllemét, grafikáját, színeit, a betűk ritmusát s a mindezeket szerkezeti egységbe ötvöző kompozíciós rendszerét; a kötést, az egyedi stílusjegyeket, a rajzolatokat , a tipográfia rendjét, mindezt az esztétikai élmény teljességében.

Tevan Alapítványnak, Tevan Ildikónak meg kell köszönni a küldetést, amely a kultúrát szolgálja, s mint tette a múlt század elején, úgy most is elérhetővé teszi, odaviszi, -szállítja mindazokhoz, akikhez lehet, hogy nem érne el! Ez a küldetés a legnemesebb része a könyv megszületését követő folyamatnak, amely ugyanolyan fontos, mint a mű megírása, szerkesztése, nyomtatása, hiszen ezáltal nyer értelmet és él tovább, és formálja a világot a teremtő gondolat, a teremtő nemes gondolat!

A kiállítás július 14-ig tekinthető meg.

fotó: Griechisch Tamás

Történet a Teván nyomdáról:

1903. április 1-jén indult útjára a Tevan Nyomda- és Kiadóvállalat, amely negyvenhat esztendős története során kiemelkedő szerepet vállalt a magyar könyvkultúra megújításában. A könyvkészítés mellett a legkülönfélébb nyomdatermékek gondos és ízléses előállításával foglalkozott, 1919-ig a többi között lapkiadással is. 1917-ig működött a nyomda első helyén, ezt követően költözött a Kner Nyomda jelenlegi helyére. Tevan Adolf fiát, Andort a Graphische Lehr- und Versuchsanstaltba, a bécsi grafikai és nyomdaipari főiskolára küldte tanulni, ahonnan 1909-ben érkezett haza, és a világvárosban megszerzett tapasztalatok nyomán ő adott új, korszerű irányt a munkának: 1912-ben létrehozták a kiadóvállalatot. Tevanék több könyvsorozatot jelentettek meg, legelső az 1912 és 1922 között kiadott Tevan Könyvtár sorozat, 1913-ban indult a Tevan Amatőr sorozat.

Ezek hozták meg a cégnek a hazai és nemzetközi elismerést. Emellett egyedi könyveket és kisebb sorozatokat is kiadtak.

Az 1920-as évek elején a Tevan cég felhagyott a rendszeres könyvkiadással, átalakította a nyomdaüzemi épületeit. Az üzleti nyomtatványok és prospektusok mellett vállalták a gyógyszergyárak megrendelésére a színes nyomtatvány- és dobozkészítést is. A nyomdát 1944-ben, mint zsidó tulajdonú ipari vállalatot, bezárták, majd a háború után újból megnyitották.

A háború utáni időszakban jelent meg Heltai Gáspár Esopusa és Anatole France Nyársforgató Jakab meséi, amelyeket a Magyar Bibliofil Társaság az 1947. és az 1948. év legszebb könyveinek nyilvánított. 1949-ben Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter „a magyar irodalom és művészi könyvkiadás terén kifejtett évtizedes értékes munkája elismeréseképp” a Tevan Nyomdának a Pro Arte érdemérmet adományozta. Tevan Andor tisztában volt azzal, hogy nyomdáját rövidesen államosítani fogják, ezért úgy döntött, hogy befejezi a félbehagyott építkezéseket, majd felajánlotta azt az államnak. 1950-ben elbocsátották, Budapestre költözött, itt az Ifjúsági Kiadó képszerkesztője volt haláláig.

Kattintson egy képre a galériánk megtekintéséhez!

Legnépszerűbb cikkek