| 2017. december. 21. | 2 perc olvasás

Megtartotta Sopron önkormányzata az év utolsó közgyűlését

Az esztendő utolsó közgyűlésére került sor a városházán, ahol a képviselők huszonnégy napirendi pont előterjesztését tárgyalták.

A rendes ülés tizennégy órakor vette kezdetét, amelyen összesen tizennégy napirendi pont szerepelt. Az előterjesztések között elsőként a 2018 évi közgyűlési napok tervezetét tárgyalta és fogadta el a testület, amely meghatározza a következő esztendőben a rendes ülések pontos dátumait.

Az előterjesztések között szerepelt a város területén eddig névtelen utcák elnevezése mellett annak a pályázati kiírásnak a tervezete is, amely a Soproni Múzeum vezetői pozíciójára vonatkozik. Dr. habil Tóth Imrének a szerződése 2018. május 31-én lejár, ezért pályázat útján kell meghirdetni a Soproni Múzeum vezetői pozíciójára vonatkozó lehetőséget, amelyet a közalkalmazottak jogállására vonatkozó törvény értelmében kell kiírni. 

A képviselőtestület elfogadta azt az előterjesztést, amely szerint  a városban működő nemzetiségi önkormányzatok számára  a továbbiakban is biztosítja a működési feltételeket, mind személyi és tárgyi vonatkozásban, valamint helységhasználatok tekintetében. Az ezekre vonatkozó szerződések megkötésével Dr. Fodor Tamás polgármestert ruházta fel a közgyűlés.  

Napirendre került Sopron Megyei Jogú Város parkolási rendjéhez kapcsolódó előterjesztés is, amely a kizárólagos parkolóhelyek használatára vonatkozott. A testület elfogadta, hogy a jövőben csak gazdasági társaságok illetve egyéni vállalkozók ügyfélköre számára lehessen ilyeneket fenntartani. 

A rendkívüli ülés szintén sok napirendi pontot tartalmazott: összesen tízet, amelyek között szerepelt a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása, valamint az építményadóról szóló rendelet módosítása is, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2018. január elsejétől kiterjed az épület és épületrészek mellett a reklámhordozókra is. 

Itt fontos megjegyezni, hogy ez a rendelet nem vonatkozik a cégtáblákra, üzletfeliratokra, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett - a vállalkozást népszerűsítő - egyéb feliratokra, grafikákra. 

A közgyűlés elfogadta azt a javaslatot miszerint a Központi Bányászati Múzeum Alapítványát 8 millió forinttal támogatja, amely a belvárosi múzeumnegyedbe való integrálást kívánja elősegíteni. 

A megvalósuló M85-ös gyorsforgalmi út miatt szükségessé vált Sopron Megyei Jogú Város Településfejlesztési tervének módosítása, amely a nyomvonal kijelölése miatt vált időszerűvé. Az ide kapcsolodó előterjesztés illetve tervrajzok elérhetőek IDE KATTINTVA! 

Napirendre és elfogadásra került a rendkívüli ülésen a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt.-vel kötendő konzorciumi megállapodás előterjesztése is, amely nyomán Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be egy pályázatra, ami egy megvalósítandó modern Innovációs és Technológiai Centrum építésére vonatkozik.

A rendkívüli közgyűlés utolsó előterjesztése Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Soros-tervvel kapcsolatos tiltakozó állásfoglalásának elfogadása volt, amely nyomán városunk közgyűlése felkéri a soproni polgárokat,  civil szervezeteket, hogy csatlakozzanak a felhíváshoz és ne járuljanak hozzá ahhoz, hogy a Soros terv ideológiáján keresztül bevándorlást szervező irodák, migráns táborok telepedjenek le városunkban.  

Legnépszerűbb cikkek