Megújul a Széchenyi tér és a Pap rét valamint parkolóházzal és új óvodával is gazdagodik a város

A városházán tartott fórumot a Városfejlesztési Tanács, ahol az új projekteket látványtervekkel illusztrálva a tervezők ismertették.

Négy, a közeljövőben megvalósítandó beruházás került napirendre hétfőn a városházán, amelyek a város szempontjából jelentős fejlesztések és amely mind azt a célt szolgálja, hogy élhetőbbé, modernebbé és kényelmesebbé tegyék a mindennapi életet Sopronban. 

Dr. Fodor Tamás polgármester a fórum elején ismertette a meghívottakkal illetve a megjelentekkel külön pontonkként a beruházásokat, melyben kitért arra is, hogy milyen okok indokolják azok fontosságát. 

A bemutatott tervek:

1. Parkolóház az Árpád utcában (Az egykori mentőállomás helyén.)

2. A Paprét revitalizációja

3. Széchenyi tér revitalizációja

4. Új óvoda építése a Bella Lajos utcában ( Anger réti sporttelep szomszédságában.) 

1. Parkolóház az Árpád utcában

Látványterv
Látványterv

Az Árpád utcában, a volt mentőállomás helyén - amely most is parkolóként funkciónál -  valósulna meg egy több szintes, minden igényt kielégítő parkolóház építése, amely elsősorban a várkerületi és belvárosi parkolási gondok jelentős csökkenését segítené elő. A tervek szerint az épület közel 250 járműbeállóval fog rendelkezni valamit a közvetlen szomszédságában - a területrendezés jóvoltából - további 30-40 külső parkoló is maradna. Az épületben helyt kapna elektromos autók töltésére alkalmas állomás is. 

Jelenleg is parkolóként funkciónál a terület
Jelenleg is parkolóként funkciónál a terület
fotó: Leczovics Zsolt

A parkolóház magassága közel 12 méter a tervek szerint, amelyben a be és kilépést egy automata rendszer segítené elő, a gépjármű közlekedés pedig az épületen belül kialakítandó egyirányú forgalmi-rend. A megvalósítandó lépcsőház mellett a szintenkénti gyalogos közlekedést  lift is megkönnyítené, de helyet kapnának az épület földszintjén az Árpád utcai oldalon illemhelyek kialakítása is. Igény esetén a későbbiekben könnyedén kialakíthatóak lennék üzlethelyiségek is, komolyabb átépítési munkálatok nélkül.  

Az épületet külsőleg "fátyolszerűen" kialakított lamellás burkolat takarná, amely az mellett, hogy fényáteresztő a szükséges szellőzést is biztosítaná, ami elengedhetetlen egy parkolóház esetében. Az épület tetején a tervek szerint egy zöldterület kerülne kialakításra, amely a látványterven is jól látható. 

Látványterv
Látványterv

A terv alapvető célja, hogy a park belső területén megszűnjön a parkolás illetve a gépjármű forgalom ezáltal visszadva a parknak azt az eredeti egységét és funkcióját, amely a régi archív felvételeken és terveken is szerepelt, bár egy új, modernebb, a jelen kornak megfeleően friss köntösbe öltöztetve. 

A Paprét napjainkban
A Paprét napjainkban
fotó: Leczovics Zsolt

Elsősorban a közpark feladatát látná el az új Paprét, ahol helyet lehetne biztosítani egy játszótérnek, de akár egy szabadtéri fintnesz területnek is. A modernizáció kompromisszumokkal járna itt is, azonban a jelenlegi parkolók megszűnés nem jelentené azt, hogy nem lenne mód a területen parkolásra. Az új  park kialakításánál ügyeltek arra is a tervezők, hogy így is maradjon 134 darab személygépkocsi illetve 5 darab autóbusz parkoló. 

A parkot kettészelő, fákkal kísért tengely megmaradna és ehhez alkalmazkodva kerülnének kialakításra  új, keresztirányú kapcsolatokat és a terület jobb feltárását biztosító járdák építése. 

3. Széchenyi tér revitalizációja

Látványterv
Látványterv

A korábban bemutatott látványtervek újra lettek gondolva, mégpedig forgalomtechnikai okok miatt, ami a tér áteresztőképességének szükségessége indokolt. A felülnézeti terven is jól látható, hogy a tér körüli, jelenlegi forgalmi-rend változatlan maradna, azonban a járdák mind a két oldalon kiszélesítésre kerülnének, melyek mellé kerülnének át közvetlenül a parkolók, a jelenlegi "belső" oldalról. Az áthelyezést funkcionális és esztétikai okok indokolják, de különösebb parkolóhely csökkenéssel nem járna. A déli oldal továbbra is kétsávos maradna, míg az északi oldalon egy kerékpár út kialakítása is megvalósulna, amely összhangban lenne a Várkerület kerékpáros hálózatával. 

Jelenleg is nagy forgalmat bonyolít le a Széchenyi tér.
Jelenleg is nagy forgalmat bonyolít le a Széchenyi tér.
fotó: Leczovics Zsolt

A tér belseje körben cserjesávval védett lesz, így egy minőségi sétány tud létrejönni, amelynek fő tengelyét a két meghatározó emlékmű, a Széchenyi szobor valamint a Hűség zászló határozza meg, a történelmi hagyományokat követve.

A meglévő fasorok kiegészítésre kerülnek, a tervek szerint közel 44 darab új fa kerülne a téren telepítésre. A tavaly felavatott 56'-os emlékmű továbbra is a téren maradna, bár a konkrét helye nagy valószínűséggel változna, de a modernebb és rendezetebb területen akár vízjáték és játszótéri elemek telepítésre is lehetőség nyílna. 

4. Új óvoda építése a Bella Lajos utcában 

Látványterv
Látványterv

A tervezett épületfejlesztés célja a város óvodai ellátásának javítása, amely már mindenképpen szükségszerű.  Az új intézmény 4 x 25 fős gyermekcsoport kiszolgálását biztosítja majd, egy későbbi 2x25 fős csoport bővítési lehetőségével. A közvetlen bejárata illetve a parkolója a Bella Lajos utcában lesz.

Az Anger réti sporttelep szomszédságában taláható 4,5 hektáros terület egy telekmegosztás után ad majd helyet az óvodának, mely területének nagysága 1,5 hektár lesz. A tervezéskor olyan fontos szempontokat is figyelembe vettek mint az épület tájolása,  a zaj -és környezeti hatásokkal szembeni védettség, a funkció által igényelt "intimitás" illetve a könnyű megközelíthetőség. A Balfi út mentén a környezeti zajterhelés - amit a forgalom okoz - zajcsökkentő céllal védőfásítás telepítésére kerül majd sor.  Az épület tervezésénél az egyszerű, tiszta a mai kor szellemének megfelelő architektúra kialakítása, valamint a környezetbe való illeszkedés volt az irányadó.  

Az északi, Balfi úthoz közelebbi részében a kiszolgáló funkciók, a déli épülettömegben a csoportszobákat is magába foglaló egység található a tervek szerint. A csoportszobák mindegyike közvetlen kertkapcsolattal rendelkezik majd, az ezekhez csatlakozó teraszok fedettek, szükség esetén árnyékolhatóak lesznek.

Megtelt a Városháza nagyterme a fórumon.
Megtelt a Városháza nagyterme a fórumon.
fotó: Leczovics Zsolt

A fórumon több észrevétel, kérdés és javaslat is elhangzott a megjelentek részéről, melyekre Dr. Fodor Tamás polgármester illetve a tervezők igyekeztek kielégítő választ adni. Egy fontos dologban azonban minden jelenlévő egyetértett, hogy szükségesek a bemutatott fejlesztések és beruházások, amelyek bizony kompromisszumokkal járnak, de a soproniak érdekeit tartják szem előtt.  

Legnépszerűbb cikkek