| 2016. június. 23. | 3 perc olvasás

Megújulhat a Széchenyi tér is

Lakossági fórumon ismertette az önkormányzat a Széchenyi tér és a „kis Várkerület” felújításának tanulmánytervét. Olyan fejlesztés a cél, amely őrzi a múlt értékeit és élhetőbbé, szerethetőbbé teszi a belvárost.

A Széchenyi tér a belvárost körülölelő térláncolat legnagyobb eleme. Egyszerre gyűjtőpont és kiindulópont, városszerkezeti pozícióját tekintve városi tér, használata alapján inkább zöldfelület, park. Az évszázadok során folyamatosan alakult a társadalmi, természeti és kulturális viszonyoknak megfelelően.

A tervezés során olyan modern, urbánus felület kialakítását tűzte ki célul a tervező, amely tradíciókon alapuló erős identitásával és arculatával a helyi közösséget, gazdaságot, kultúrát szolgáló lakókörnyezet, és egyben turisztikai vonzerővel is bíró városi látványosság lehet.

- A Széchenyi térre, mint részben burkolt, utakkal átszőtt, teresedésekkel tagolt, de mindenek előtt jelentős mértékben zöld felületre gondolunk, amely átmenetet képez a köztér és a park között, vegyítve e két városi minőség elemeit és előnyeit –mondta el az érdeklődők előtt Szabó Levente tervező. - Fontosnak tartjuk, hogy a téren különböző minőségű térrészek, súlypontok alakuljanak ki, melyek indukálják a differenciált használatot, lehetőséget és helyet teremtenek a legkülönbözőbb tevékenységek, aktivitások számára. Tervünkben a Széchenyi teret az átszelő gyalogos közlekedési irányok határozzák meg és ezek alakítják ki a tér belső geometriáját, használati rendszerét.

A tér a város életében fontos közlekedési és turisztikai csomópont, melynek eredménye, hogy ma leginkább közlekedési és parkolási dominanciájú. A középső zöldfelületet minden oldalról közlekedésre, parkolásra szolgáló területek határolják. A tervezés során a legfontosabb szándék a tér legnagyobb mértékű mentesítése a gépjármű forgalom alól, és a parkoló autók terhelésétől, úgy, hogy a belvárosba való beközlekedés, árufeltöltés, tömegközlekedés, illetve a térre érkező forgalom zavartalan át, illetve továbbhaladása a lehető legkevésbé sérüljön.

A Széchenyi tér a Várkerületet - részben - körülvevő gyalogoszóna folytatásává válik, így a tér a Várkerület városépítészeti-városszerkezeti egységéhez kapcsolódik. Ez a térkoncepció és közlekedési rendszer természetesen és magától értetődően folytatja tovább a Várkerület közterületein megindult fejlesztés alapkoncepcióját, a gyalogoszónák erősítését a történeti városmag peremén.

A tér északi térfala mentén vegyesforgalmú útszakasz alakul ki süllyesztett szegéllyel. Első rétege a gyalogoszóna egy fasorral, majd vegyes használatú szervízút (gyalogos, gépjármű, kerékpár, áruszállítás, tűzoltó) következik, utána pedig magának a köztér-parknak a széles zónája alkot összefüggő téri egységet. A déli térfal mentén megmarad a járda, majd parkoló-leállósáv jön létre kiemelt szegéllyel, és a kétirányú forgalmú útpálya.

Csökken az autóútnak használt felületek száma, és nő a gyalogosok, kerékpárosok felülete. Átalakul a tér zöldnövényzete, és a jelenlegi állapotokhoz képest növekszik a zöldfelület nagysága. Csökken a parkolóhelyek száma. A jelenlegi 59 parkolóval szemben a 34 marad meg. Az önkormányzat belváros parkolási nehézségeinek orvoslása érdekében parkolóházat épít az Árpád utcában.

A Széchenyi tér megújítására készített köztérépítészeti tervben alapvető szempont volt, hogy mind formai megjelenésében, mind anyaghasználatban szervesen kapcsolódjon a megújult Várkerülethez. Ezért az ott alkalmazott burkolatok, szegélyek és köztéri bútorok jelennek meg itt is, kiegészítve egyedi, a tér léptékéhez és sajátos használatához illeszkedő elemekkel.

A zöldfelületek szórt elhelyezkedése révén a tér egésze egyfajta átjáró-pihenőhellyé tud válni. A terület gyalogosok számára szinte minden irányba átjárható, bár a főbb gyalogos közlekedési irányok hangsúlyosabbak. A tartózkodásra célpontként szolgáló helyek szinte a teljes területen megtalálhatók, mint ahogy a zöldfelületek szegélye is szinte mindenhol alkalmas üldögélésre, várakozásra. Nagyobb méretű városi játszótér és vízfelület szolgálja majd a soproniak rekreációját.

A terv maximálisan tiszteletben tartja a két meglévő emlékmű (Széchenyi szobor és Hűségzászló) dominanciáját, és teret enged a jelenleg pályáztatás alatt álló 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára tervezett emlékműnek is.

Rendezettebb lehet a „kis Várkerület”, vagy ahogy sokan ismerik a régi piac is. A tervek szerint itt megmarad a parkoló jelleg, de a korábbinál több felületet használhatnak majd a gyalogosok. A terület ugyanakkor közösségi helyszínként is „használható lesz”. Ez a szakasz is illeszkedik majd a megújult Várkerülethez ily módon egységes arculata lesz a soproni belvárosnak. 

Kattintson egy képre a galériánk megtekintéséhez!

Legnépszerűbb cikkek