| 2023. április. 21. | 3 perc olvasás

Összenőtt, ami összetartozik

A Líceumban ünnepelték az egyetemi szintű evangélikus lelkészképzés százéves fennállását. A helyszín nem véletlen: 1923-ban a soproni iskolában kezdődött az oktatás. A kapcsolat ma is rendkívül szoros az egyetem és a gimnázium között.

A Magyarországi Evangélikus Egyház lelkész-, munkatárs- és tanárképző egyeteme, Magyarország egyetlen evangélikus felsőoktatási intézménye szellemi elődjének az 1557-ben alapított soproni latin iskolát, a Líceumot tekinti. Kapcsolatuk több száz éves immár, s töretlen. Az lelkészképzés 1892-ben vált önállóvá, és működött Soproni Evangélikus Teológiai Főiskolaként, majd a pécsi tudományegyetem evangélikus teológiai karává vált – bár továbbra is Sopronban működött. 1923-ban vált egyetemi szintűvé a lelkészképzés, s ez is a Líceumban kezdődött. Az iskola négy éven át volt otthona a teológiának, ez alatt épült fel a Deák téren az új központ, ahonnan 1951-ben költöztették el az egyetemet. A kapcsolat azonban a mai napig is élénk - derült ki a százéves évforduló alkalmából szervezett konferencián. 

fotó: Líceum 

"Örülök, hogy együtt gondolhatunk vissza 1923-ra, arra a pillanatra, amikor az evangélikus lelkészképzés egyetemi szinten folyhatott tovább. Természetesen nem száz éve kezdődött a lelkészképzés, akkor csak új szintre lépett. S milyen jó, hogy ez éppen itt történt! A Líceum és a teológia címere azóta is azonos" - kezdte a Dies Academicus dudományos konferencia nyitóbeszédét a Líceum igazgatója, Tölli Balázs. Az iskolát nem kellett különösebben bemutatnia, esetleg a külföldről érkezett vendégeknek, hiszen a Líceum sok mindenben és sok mindenki számára a közös alap. 

"Azt gondoljuk itt, hogy Krisztusban szabad, nyíltan, világosan gondolkodó diákjaink számára megpróbálunk igazat mondani. Egyetemi polgárrá neveljük őket, kinyitjuk gondolkodásukat, megtanítjuk őket arra, mit jelent a felelősség önmaguk és a közösségük felé" - fogalmazta meg a Líceum ars poeticáját az igazgató. 

fotó: Líceum 

Szemerei János, a Nyugati Evangélikus Egyházkerület püspöke történelmi visszatekintése közben kiemelte Sopron, a leghűségesebb város és ugyancsak hűséges evangélikus lakóinak szerepét a teológia életében. 

"1923-ban itt talált otthonra a lelkészképzés. Akkor ez óriási előrelépés volt, méltatlan albérletekből került jó helyre az akadémia" - mondta Csepregi Zoltán, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora. - Bár már évtizedek óta a főváros a központ, a Líceummal ma is élő a kapcsolat. Az egyetem hallgatói szívesen töltik itt gyakorlatukat. A '90-es évek óta háromszáz diákunk járt itt gyakorlaton, egy középiskolával sincs ilyen szoros és eredményes kapcsolatunk ezen a téren. Vagyis összenőtt, ami összetartozik - mondta Csepregi Zoltán, aki később a történelmi kapcsolat mélységét firtató kérdésünkre azt is elmondta, szellemi elődjüknek tekintik a Líceumot, ahol mindig példamutató, rokoni vendégszeretettel fogadják az egyetem hallgatóit. 

fotó: Líceum 

Pozsony szerepe a magyarországi evangélikus lelkészképzésben címmel Eva Kowalska, a pozsonyi Comenius Egyetem tudományos főmunkatársa tartott előadást, Karl-Reinhart Trauner tábori püspök, a Bécsi Egyetem decense pedig Bécs szerepéről. Az egykori eperjesi teológia évszázadairól Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem rektora beszélt, Pest történelmi szerepéről pedig Kertész Botond, az Evangélikus Országos Gyűjtemény tudományos főmunkatársa számolt be. A soproni teológiai fakultás levéltárát Csermelyi József, az Evangélikus Országos Gyűjtemény levéltárosa mutatta be. 

fotó: Líceum 

A konferencia ünneppé alakult, amikor a Líceum dísztermében  az Evangélikus Hittudományi Egyetem új díszdoktorait - Gadóné Kézdy Editet, a budapesti Deák Téri Evangélikus Gimnázium igazgatóját, Kamarás István professzort és Kónya Pétert, az Eperjesi Egyetem rektorát - avatták. 

Legnépszerűbb cikkek