Rektori döntés született a Soproni Egyetem látogathatóságával kapcsolatban

Prof. dr. Náhlik András, a Soproni Egyetem rektora döntött az intézmény látogathatóságával kapcsolatban.

1. Az 168/2020. sz. Kormányrendelet megjelenését követően, mely az egyetemlátogatási tilalom feloldásának lehetőségét tartalmazza, 2020. május 4-től egyetemünkön a hallgatók személyes jelenlétét igénylő oktatási tevékenység továbbra sem végezhető.

2. Az 168/2020. sz. Kormányrendelet megjelenését követően, mely az egyetemlátogatási tilalom feloldásának lehetőségét tartalmazza, 2020. május 4-től a hallgatók személyes jelenlétét igénylő vizsgáztatása (kivéve záróvizsga), egyetemünkön továbbra sem lehetséges, így 6/2020. (IV.24.) sz. rektori utasítás 4. pont 3. francia bekezdése hatályát veszti.

3. Az 168/2020. sz. Kormányrendelet megjelenését követően, mely az egyetemlátogatási tilalom feloldásának lehetőségét tartalmazza, 2020. május 4-től azon hallgatók, akik olyan tanulmányokat, kutatásokat folytatnak, melyek az egyetem területén való személyes jelenlétet igényelnek (pl. labormérések végzése), egyedi kérelemmel fordulhatnak a kar dékánjához, aki ezt engedélyezheti. Az engedély megadása esetén a hallgató maszk viselésére kötelezett és biztosítani kell a jelenlévők között a minimum 1,5 méteres védőtávolságot.

4. A veszélyhelyzet fennállása alatt új rektori méltányossági kérelem bevezetésére kerül sor: Veszélyhelyzeti méltányossági kérelmet nyújthat be a hallgató a veszélyhelyzethez közvetlenül kapcsolódó tanulmányi problémájának megoldásához. A kérvényt a rektornak címezve az Egyetemi Tanulmányi Központnál, az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelmet a dékán véleményének figyelembe vételével a rektor bírálja el. A kérvény díjmentes.

Borítókép: illusztráció; Forrás: SopronMédia Archív

Legnépszerűbb cikkek