| 2022. április. 13. | 1 perc olvasás

Részletekben is fizethető a személyi jövedelemadó

A fizetendő személyi jövedelemadóra és szociális hozzájárulási adóra idén is kérhető pótlékmentes részletfizetés az szja-bevallásban, amennyiben e két adónem együttes értéke nem éri el az 500 ezer forintot – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán.

A részletfizetés lehetőségét nem zárja ki a NAV által készített adóbevallási tervezet. A legfeljebb tizenkét havi, pótlékmentes, egyenlő részletekben történő részletfizetés a bevallási tervezet online módosításával vagy a NAV által postán küldött tervezethez csatolt kiegészítő nyilatkozaton kérhető. A részletfizetés feltétele még az is, hogy a magánszemély nem kötelezett áfa fizetésére és nem végez vállalkozói tevékenységet.

Aki postán kapja meg a tervezetét és egyetért az abban foglaltakkal, a mellékleteként megküldött „Adóbevallási tervezetet kiegészítő nyilatkozaton” jelölheti a részletfizetés választását. A kitöltött és aláírt nyomtatványt postán kell visszaküldeni a NAV-hoz május 20-ig. 

Az első részlet megfizetésének határideje szintén május 20. A további részleteket, a kérelmezett hónapok számától függően, a következő hónapok 20-áig kell megfizetni. Amennyiben az esedékes részlet befizetése elmarad, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozást egy összegben kell megfizetni. Ebben az esetben az adóhatóság a fennmaradó tartozásra az eredeti esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel.

A fizetési kedvezmény engedélyezéséről a NAV nem küld külön értesítést, csak az kap visszajelzést, aki nem felel meg a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek.

Aki nem jogosult a pótlékmentes részletfizetésre vagy tartozását tizenkét hónapnál több részletben tudná csak megfizetni, kérheti az általános szabályok szerinti fizetési könnyítést. A fizetési kedvezményi kérelem illetékmentes.

Legnépszerűbb cikkek