| 2020. február. 5. | 2 perc olvasás

Sohasem szabad feladni! - üzeni a Sopronban élő szerzetes

Nehéz manapság szerzetesként működni, de a lelki szolgálatra minden eddiginél nagyobb szükség van, ez pedig óriási motiváció – így értékeli az általa gyakorolt szolgálat jelenlegi helyzetét Szabó Sándor Bertalan, az egyetlen városunkban működő szerzetesrend, vagyis a domonkosok helyi házának főnöke. Az atya azt is elmesélte, hogy milyen különleges gondolatok fogantak meg a fejében, amikor belépett a rendbe.

- Már gyermekkoromban kezdett megfogalmazódni, megérlelődni bennem az, hogy szeretném a papi hivatást gyakorolni - emelte ki Szabó Sándor Bertalan házfőnök atya. - Majd arra is rájöttem, hogy a domonkos szerzetesrend keretében szeretném Istent és az embereket szolgálni. Nagylozson ismerkedtem meg a renddel, ahová jártak domomkos atyák. A legnagyobb hatást dr. Csertő János György atya gyakorolta rám, aki a plébánosom volt. Az ő segítségével ismerkedtem meg Szent Domonkos és Aquinói Szent Tamás, valamint Sziénai Szent Katalin életével - fejtette ki.

Szabó Sándor Bertalan elismerte: amikor belépett a rendbe, kicsit meg is ijedt. - Úgy éreztem, hogy nagyon merész dolgot tettem. De tudtam, hogy a Jóisten majd át fog vezetni a nehézségeken és a próbatételeken. És valóban így történt, mindig velem volt az ő kegyelme - világított rá.

A házfőnök atya számára jelenleg is adatik egy hatalmas próbatétel, amely nem más, mint maga a mai rohanó világ. - Való igaz, hogy napjainkban nem olyan könnyű szerzetesnek lenni - szögezte le. - Ugyanakkor mégis érezzük azt, hogy sohasem volt még nagyobb igény a lelkiségre, a lelki élet elmélyítésére. És mivel mi, a domonkosok prédikátorok vagyunk, ezért a mi rendünk ma is rendkívül aktuális és fontos szerepet tölt be - emelte ki.

Ennek szellemében Szabó Sándor Bertalannak nagyon fontos mondanivalója van a jelenkorban élő ember számára. - Azt üzenem számára, hogy sohasem szabad feladni, a reménytelenséget választani. Ugyanis Jézus mindig megerősít bennünket, ott van velünk, vigasztal bennünket, amennyiben arra van szükségünk. Ha láthatatlanul is, de elkísér minket az életutunkon. Ezért mindig érdemes ráhagyatkozni az ő szavára - osztotta meg velünk.

A soproni Domonkos Rendházban jelenleg 5 szerzetes él. - Nagyon színes társaság - emelte ki az atya. - Mindenkinek megvan a maga saját, különleges lelkivilága. Ez a sokoldalúság rengeteget segít nekünk abban, hogy a keresztény hit által támaszt nyújtsunk, motivációt adjunk és utat mutassunk Sopron és környéke hívő közösségének - hívta fel erre a figyelmet.

A szerzetesek számára február másodika izgalmas nap: Szent II. János Pál pápa rendelkezése alapján 1997-től ilyenkor az egész világon hálát adnak Istennek a szerzetesi hivatásokért. A győri egyházmegye területén munkálkodó rendek idén Sopronban gyűltek össze ünnepelni. A soproni domonkosok mellett szervita, orsolyita nővérek, valamint alexiánus, bencés, premontrei és piarista atyák és testvérek is érkeztek a jeles alkalomra a ünnepelni a Szent Júdás Tádé domonkos templomba.

A vasárnapi szentmisét dr. Veres András győri megyéspüspök celebrálta, aki kiemelte: szerzeteseknek fontos a szerepe az egyházmegye lelki életében. - Erkölcsösségük, odaadásuk és hitük megbecsülésre méltó. Ebből bárki példát vehet - emelte ki a megyéspüspök.

Legnépszerűbb cikkek