| 2016. november. 8. | 2 perc olvasás

Soproni Füzetek 2016 : A városnak értéket teremtő és értéket adó alkotók éves gyűjteménye

Elkészült és jelenleg a nyomdai leadásra vár az idei Soproni Füzetek periodika. A Soproni Füzetek 2016. évi száma közel 350 oldalas lesz – mondta el dr. Zentai László, a kiadvány főszerkesztője.

Az idei szám fülszövegét idézve, dr. Zentai László minden irodalom-, kultúra- és művészeteket szerető, lokálpatrióta soproni figyelmébe ajánlva fejtette ki:

-    Az idei évben – miként azt tavaly is tettük! – folytatni szeretnénk a lassan négy évtizede folyamatosan megjelenő kulturális évkönyv hagyományait. Tesszük, mert így gondoljuk, tesszük, mert elődeink is így tették, s tesszük, mert a városhoz való kötődésünk is erre kötelez bennünket. Minden városban így kellene lennie, ahol tettre kész alkotó emberek – természetesen fizetség nélkül – szolgálják szűkebb és tágabb hazájukat. Hisznek abban, hogy értéket teremtenek és értéket adnak a városuknak, az ott élő embereknek.

  Nem könnyű évente leltárt készíteni, de szerkesztőként – munkatársaimmal együtt – arra törekedtem, hogy teljes legyen ez az „alkotói lista”. Teljes és minden olvasójának, aki kezébe veszi a kötetet, élményt és örömöt jelentsen. Szerzőinkkel együtt 2016 decemberében magam is ezt tartom a legfontosabbnak. 

A Soproni Füzetek weboldala
A Soproni Füzetek weboldala

A Soproni Füzetek rangjához tartozik, hogy Sarkady Sándor gondos szerkesztésében annak első számát 1978-ban vehette kézbe az olvasóközönség.

Nem volt előzmény nélküli az antológia, mert Sarkady tanár úr elérte az akkori tanácsi vezetésnél és a pártbizottságnál, hogy a leghűségesebb város 700. születésnapját a Sopronban élő és a városból elszármazott írók, költők és képzőművészek is méltóképpen megünnepelhessék a Soproni Írók Antológiájában. Először jelenhettek meg soproni alkotók írásai szerkesztett formában a soproni és a magyar kulturális palettán. Hosszú küzdelem eredménye volt mindkét kiadvány közreadása, hiszen a Frankenburg Irodalmi Kör kényszerű megszűnése óta a városban nem voltak olyan kiadványok, amelyek tükörképet nyújthattak volna az irodalom, a képzőművészet és a zenei élet helyi alkotóiról, alkotásairól. Egyedül a fiatalok választották a „rajban repülést”, hiszen ők 1962 novemberében megalakították a Soproni Fiatalok Művészeti Kollégiumát. Már a hatvanas évek közepétől Bősze Balázs vezetésével rendszeresen hallatták hangjukat, sőt 1970-ben sikerült az idősebb nemzedéket is mozgósítani egy-egy közös irodalmi rendezvényre.

A Soproni Füzetek 2016-os illetve 1978-as borítója
A Soproni Füzetek 2016-os illetve 1978-as borítója

A korábbi számok letölthetőek IDE KATTINTVA 

Legnépszerűbb cikkek