| 2017. augusztus. 20. | 2 perc olvasás

Szabadtéri szentmise, kenyérszentelés és koszorúzás is volt Sopronban (galéria)

Az idei esztendőben is megemlékezett városunk államalapító királyunkról augusztus 20-án, amely alkalomból szabadtéri szentmisét és városi ünnepséget is tartottak a Szent István-templom előtti téren.

Ünnepi szentmisével emlékeztek 2017. augusztus 20-án Sopronban államalapító királyunk ünnepén a Szent István templom előkertjében városunk polgárai, amely eseményen részt vett a városvezetés mellett több közéleti személyiség és szervezet képviselője is. 

A szentmisét követően került sor Szent István szobrának megkoszorúzására, ahol a város nevében Dr. Fodor Tamás polgármester és Dr. Simon István alpolgármester helyezte el a város koszorúját, melyet több helyi szervezet képviselője is követett. 

A városi ünnepségnek is az alkalmi emelvény adott helyet, ahol az ünnepi szónok Barcza Attila városi tanácsnok, önkormányzati képviselő volt.

Barcza Attila
Barcza Attila
fotó: Leczovics Zsolt

Beszédében emlékeztetett Szent István államlapító királyunk munkásságára és arra a szellemi erőre, amely a mai napig hatalmas erővel bír. Felidézte, hogy Szent István szilárd alapokra helyezte Magyarországot és olyan alkotmányt hívott életre, amely megtartotta az országot valamint olyan közigazgatási rendszert hozott létre, amely mind a mai napig, 1000 év után is működőképes. Felismerte, hogy egy lehetséges út van megmaradásunkra, a kereszténység felvétele, elfogadása, csatlakozás a keresztény Európához, de közben megtartva az ország függetlenségét, önállóságát. Mindezek elérése érdekében nem a keleti kereszténységet képviselő német-római császárhoz fordult hanem II. Szilveszter pápához, akitől megkapta a Szent Koronát.

Barcza Attila felidézte, hogy István király hosszú, 40 éves uralkodását követően 1038-ban Boldogasszony napján halt meg, utolsó óráiban még országát a Szűzanya oltalma alá helyezte, amely döntése mind a mai napig a nagy hatással van ránk, még ha nem is vagyunk mindig ennek tudatában.

István király örökül hagyta ránk hatalmas, elvégzett munkáját, amit már több mint 1000 éve sikerrel őrzünk, védelmezünk. Ez az örökség pedig arra kötelez bennünket, hogy elgondolkozzunk nemzetünk létének értelméről.

Saját kezünkben a sorsunk- tette hozzá - most a felelősség rajtunk van, hogy a magyar nemzet keresztény értékeit megőrizze, hogy az utánunk jövő nemzedékeknek is biztos, megingathatatlan legyen a jövője ebben az országban. 

Szent István király gazdag öröksége napjainkban is arra kötelez minket, hogy elgondolkozzunk életünkről. Ha ugyanis a Jóisten kegyelméből Szent István államférfiúi munkássága lehetővé tette a magyar nemzet kialakulását, akkor szándéka is volt ezzel. Ezt a szándékot kell megkeresnünk, és ha megtaláljuk, akkor ez erőt és kitartást ad nekünk is és az eljövendő nemzedékeknek is. - zárta ünnepi beszédét Barcza Attila. 

A városi ünnepségen közreműködött Ács Tamás, a soproni Petőfi Színház színművésze, aki Szent István királyunk Imre fiához írt intelmeiből adott elő részletet.  

A rendezvény az új kenyér megszentelésével, majd agapéval zárult, melyen közreműködött a Soproni Brass Line rézfúvós együttes. 

Kattintson egy képre a galériánk megtekintéséhez!

Legnépszerűbb cikkek