| 2017. augusztus. 24. | 5 perc olvasás

Tisztelet és főhajtás Sopron hősei előtt (galéria)

Az ojtozi csata 100. évfordulóján emlékeztek a soproni honvédek hősies helytállása előtt a Magyar Királyi 18. sz. Gyalogezred emlékművénél.

Az ojtozi csata 100. évfordulóján tartottak megemlékezést városunkban az I. világháború hős honvédeinek tiszteletére csütörtökön délután a Soproni m.kir. 18. honvéd gyalogezred emlékművénél.

A megemlékezésen részt vett Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője, Dr. Fodor Tamás, Sopron MJV. polgármestere valamint több önkormányzati képviselő és közéleti személyiség.

Az ünnepségen beszédet mondott Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője, a Magyar Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnöke, aki beszédében emlékeztetett a hazaszeretetre, a hősies helytállásra, az emlékezés és a tiszteletadás fontosságára valamint arra, hogy Sopron a történelem folyamán mindig is bizonyította a haza iránti szeretetét és hűségét, amit az ojtozi csata során harcoló honvédeink is bizonyítottak hősies helytállásukkal, akikre ma itt, Sopronban is megemlékezünk. 

Firtl Mátyás felidézte, hogy a közelmúltban az Ojtozi csata jubileumi évfordulóján felemelő érzés volt részt venni az Ojtozi szorosban a Csíkszeredai főkonzulátus és Bereck község közös szerevezésében történt rendezvénysorozaton, ahol jó volt megtapasztalni azt, hogy a mai napig él és erőt ad a soproni tizennyolcasok hősiessége és eleven emlékezete. 

Az ottani emléktáblaavatáson is kiemelte, hogy a Kárpát-medencében és mindenhol a világon ahol magyar él, az emlékműveink és emléktábláink jelek és egyben üzenetek is. Jelei a tetteknek és üzenetei a legnemesebb és legidőtállóbb eszméknek, melyek hazaszeretetben, nemzetszeretetben és szolgálatban nyilvánulnak meg. 

A történelem talán nem is nem években és nem is évszázadokban mérhető igazán - tette hozzá -  hanem a tettek nagyságában és az azokra való emlékezésekben illetve felidézésükben, emlékük megörzésében. 

A mai ünnepségen emlékezzünk most közösen és hajtsunk fejet a soproni honvédek hőstettei előtt, akik példát mutattak hazaszeretetben és a hősies helytállásban, példát mutatva az őket követő generációknak. 


fotó: Leczovics Zsolt

Az ünnepségen köszöntőt mondott Dimény Zoltán, a székelyföldi Bereck polgármestere valamint emlékező gondolatait osztotta meg az emlékezőkkel Hegedűs Elemér nyugalmazott ezredes, melyeket Kálinger Roland őrnagy, tábori lelkész imája zárt.

A megemlékezés végén az emlékműnél elhelyezték a résztvevők a tisztelet és emlékezés koszorúit és virágait.

A megemlékezés résztvevői az évfordulóra készült "OJTOZ - A soproni honvédek hősies helytállása" című tartalmas és sok képpel illusztrált kiadvánnyal gazdagodhattak, amely méltóképpen foglalja össze a kapcsolodó történelmi emlékeket. 

Az emlékműnél díszőrséget állt a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Soproni tagozatának alakulata valamint közreműködött Ács Tamás, a Soproni Petőfi Színház színművésze.


fotó: Leczovics Zsolt

Firtl Mátyás, Sopron és térsége országgyűlési képviselőjének ünnepi beszéde: 

Tisztelt Dimény Zoltán Polgármester Úr! Tisztelt Fodor Tamás Polgármester Úr!
Tisztelt Emlékező Közösség!

Az Ojtozi csata jubileumi évfordulóján felemelő érzés volt résztvennem az Ojtozi-szorosban a Csíkszeredai Főkonzulátus és Bereck Község közös szervezésében az Ojtozi-csata emléke előtt tisztelgő rendezvénysorozaton.

1000 kilométerre Soprontól jó volt megtapasztalni, hogy a mai napig él és erőt ad a soproni 18-asok hősiessége és eleven az emlékezete.

Ezért is külön öröm, hogy Bereck község polgármesterét itt köszönthetem.

Az ojtozi templomkertben, ahol emléktáblát avattunk az évfordulón, és ahol a Sopronból „visszavitt” Honvédkő 2007 óta újból áll, beszédemben arról szóltam, hogy a Kárpát-medencében és mindenhol, ahol magyar él a világon emlékműveink, emléktábláink jelek és üzenetek.

Jelei nagy tetteknek és üzenetei a legnemesebb és legidőtállóbb eszméknek: az igaz és tántoríthatatlan istenhitből táplálkozó erkölcsi erőnek, amely hazaszeretetben, nemzetszeretetben  és -szolgálatban nyilvánul meg.

Egyben magyar és Kárpát-medencei sorsközösségünk jelei, aminek útjába határ nem állíthat akadályt, de nem is a kő és a bronz tartja azt egyben, hanem az a hit amely a nemzetet több mint ezer éven megtartotta, amely a Szent István-i szándékban, erőben és cselekedetben nyilvánult meg.

Ez a kereszténység és a magyarság -a mai európai értelemben is vett – nemzetet alakító sorsközössége.

Ojtozban példának hoztam fel a 2013 óta az Erzsébet kertben álló, gróf Bánffy Miklós szobrát, akinek az 1921. május 10-én tartott külügyminiszteri székfoglalójában mondott szavait idézve kezdtem ott is és ma is beszédem.

Mert szükséges, hogy az ország megmaradt ereje a nemzet megszilárdítására, szellemi és anyagi javainak megvédelmezésére fordíttassék. 

Üzenetértékű az, amiként az erdélyi polihisztort mi soproniaknak mindenekelőtt a diplomáciai zsenialitással megáldott külügyminiszterként és államférfiként tartjuk számon, mint akinek - az ágfalvi csatákat követően - fontos szerepe volt abban, hogy erdélyi pragmatizmusával kieszközölte az 1921. évi népszavazást, aminek eredményeképpen Sopront és környéke magyar maradhatott az egész nemzetet sújtó trianoni döntés ellenére.

Tisztelt Emlékezők!


A soproni emlékmű, akárcsak az Ojtozi, amely újból áll, a 100 évfordulón a soproni honvédok hazaszeretete és hősiességének jeleiként a nemzeti önbecsülésünk erővonalai jelölik ki, amelyeket új generációk újból és újból megerősítenek.

Jelei annak, hogy vagyunk, hogy Isten gondviselése megtartott és, hogy elválaszthatatlanul összetartozunk!

Tisztelt Ünneplő Közösség!

A történelem ura nem években, de még csak nem is évszázadokban méri az időt: „Mert ezer év előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt” – mondja a zsoltáros.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az ojtozi csata helyszínén is magyarként emlékezhettünk, táblát avathatunk, és hogy ma Sopronban is közösen emlékezünk a 100 évvel ezelőttiek hőstettére.

A történelmi léptékű időszámításban nem lehet nem érzékelni azt, hogy nemzetünk naggyá tételének lehetőségeinek új időszaka kezdődött el, amelyben „a jövendőnek urai vagyunk" - amint gróf Széchenyi István mondja.

*Ezért, mi, a közéletben erre felhatalmazottak, 2010 óta a közjót szolgálatában „minden magyarért”, az anyaországért és a külhoni honfitársainkért azért cselekszünk nap mint nap, hogy „ az ország megmaradt ereje a nemzet megszilárdítására, szellemi és anyagi javainak megvédelmezésére fordíttassék.”

Sőt, immár az építésre, a fejlesztésre és gyarapításra, olyan alapokon, a magyar és keresztény értékeink érvényesítésében. amelyek értékállóságukban és időszerűségükben, az örökkévalóságot célozzák meg.

Ebben a törekvésünkben segítsen a Gondviselés mindannyiunkat, legyen áldott hőseink emlékezete, tetteik pedig erőforrásai magyaroknak, egész nemzetünknek!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
 

Firtl Mátyás
Sopron és térsége országgyűlési képviselője
a Magyar Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnöke

Kattintson egy képre a galériánk megtekintéséhez!

Legnépszerűbb cikkek