| 2017. március. 2. | 12 perc olvasás

Történelmi pillanat: A név újra Soproni Egyetem!

Megtartották a Soproni Egyetem hivatalos névadó ünnepségét, így ismét a város nevét viseli a felsőfokú tanintézmény.

A Soproni Egyetemisták Vadászkürtöseinek Baráti Köre előadásával, majd a két történelmi egyetemi zászló és az elnökség bevonulásával vette kezdetét a névadó ünnepség csütörtökön délután az Erzsébet utcai intézményben. A himnusz elhangzása után Pataki András, a Pro Kultúra Kft. igazgatója, a Soproni Petőfi Színház főrendezője mondott verset, amit az elnökség és a vendégek valamint a közéleti személyiségek bemutatása követett. 

Soproni Egyetemisták Vadászkürtöseinek Baráti Köre
Soproni Egyetemisták Vadászkürtöseinek Baráti Köre
fotó: Leczovics Zsolt
Soproni Egyetem Névadó Ünnepség
Soproni Egyetem Névadó Ünnepség
fotó: Leczovics Zsolt

A névadó szenátusi ülésen ezt követően az ünnepi köszöntők és beszédek következtek, ahol elsőként Prof. Dr. Faragó Sándor rektor hangsúlyozta az intézmény célkitűzéseit, melyek szerint a Soproni Egyetem magas színvonalú oktatási, kutatási és innovációs felsőoktatási intézményként folyamatosan megújuló mérték és érték központként szeretne működni Európában, ezáltal is gazdagítva a hazai és a nemzetközi tudományos szférát. Ennek a középpontjában az értékközpontúság, a környezettudatosság, a kreativitás, a gyakorlatorientált szemlélet és az együttműködések állnak. 

Prof. Dr. Faragó Sándor rektor
Prof. Dr. Faragó Sándor rektor
fotó: Leczovics Zsolt

Palkovics László oktatási államtitkár arról beszélt, hogy a Soproni Egyetem irányába egyértelmű tény, hogy a kormány és a szakma támogatja az intézményt, melynek feladata az, hogy olyan embereket képezzen, akik irányítani és vezetni tudják majd az ország meghatározó szakmai intézményeit. Hangsúlyozta, hogy a Soproni Egyetemen működő Benedek Elek Pedagógiai Kar, a Simonyi Károly Faanyagtudományi és Művészeti Kar, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar valamint az Erdészeti Kar  a magas szintű oktatási innovációs és társadalmi szerepvállalást tűzte ki célul.

Ide kapcsolódóan kiemelte, hogy a minőség megtartása érdekében a kormány jelenleg is azon dolgozik, hogy vonzóvá tegye a pedagógus életpályát, mert a cél az, hogy kiválóan és magasan képzett pedagógusok dolgozzanak hazánkban, amely a kiemelkedő európai szintű oktatási rendszerhez vezethet.

Az agrárképzésre kitérve elmondta, hogy a kormány jelenleg is azon dolgozik, hogy az megújuljon, hiszen az ipar után ez a terület a legjelentősebb Magyarországon. Mindezek tükrében a Soproni Egyetemnek kiemelt szerepet szánnak az agrárképzésben, bízva abban, hogy hamarosan egyre több hallgató választja majd annak területeit. 

Palkovics László oktatási államtitkár
Palkovics László oktatási államtitkár
fotó: Leczovics Zsolt
Soproni Egyetem Névadó Ünnepség
Soproni Egyetem Névadó Ünnepség
fotó: Leczovics Zsolt

Ugron Ákos, a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős helyettes államtitkára köszöntőjében kitért a szakmák piacképességére is, amely véleménye szerint azon is múlik, hogy mennyire tudnak megfelelni és alkalmazkodni a kihívásokhoz a mai rohanó világban, megemlítve az erdőgazdálkodás területén többek közt a klímaváltozást és annak következményeit.  Elmondta, hogy bár a kihívások magasak, de ezeknek a Soproni Egyetem meg tud felelni, mert az erdészeti és a vadgazdálkodási szakok piacképes tudást tudnak adni.

Ugron Ákos, a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős helyettes államtitkára
Ugron Ákos, a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős helyettes államtitkára
fotó: Leczovics Zsolt

Dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, hogy mérföldkő ez a nap, hiszen ebben az új tanévben a korábbi Nyugat-Magyarországi Egyetem immár Soproni Egyetem néven folytatja működését. Az új név és az új zászló átadása a szép külsőségek, amik tartalmi változást fejeznek ki. Felidézte az akadémia történelmi múltját és azok szerepét, akik munkássága és törekvései nélkül talán szertefoszlott volna a magasszintű oktatás lehetősége városunkban. 

Hozzátette, hogy a gazdag történelmi múlt napjainkban is kötelez bennünket. Gyorsan változó és nagy kihívások elé állító korunkban fontos, hogy ezekre a kihívásokra jó válaszokat adjunk. A Soproni Egyetemnek az kell, hogy legyen a hivatása, hogy olyan embereket adjon Magyarországnak, akik hivatásukon keresztül is tenni akarnak Magyarország fejlődéséért. 

A rendszerváltó nemzedék megtette a legfontosabb lépéseket, de nem dőlhetünk hátra, van még sok feladatunk. Fel kell készítenünk a jövő nemzedékét, hogy az új kihívásokénak kitűnően megfeleljen és biztossá tegye az elért eredményeinket. 

A névválasztással kapcsolatban, hogy a város nevét viseli ezentúl az intézmény gratulált és azt örömmel üdvözölte, valamint Sopron város közössége nevében megköszönte a választást! 

Soproni Egyetem Névadó Ünnepség
Soproni Egyetem Névadó Ünnepség
fotó: Leczovics Zsolt
Dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere
Dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere
fotó: Leczovics Zsolt

Dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármesterének ünnepi beszéde: 

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!

Tisztelt Képviselő Asszony, Képviselő Úr!

Tisztelt Államtitkár Úr, helyettes államtitkár Úr!

Tisztelt Elnök Úr, Igazgató Úr!

Tisztelt Rektor Úr, Kancellár Úr!

Tisztelt Oktatók, Hallgatók, Hölgyeim és Uraim!

A mai nap „mérföldkő” az egyetem életében, mert a korábbi Nyugat-Magyarországi Egyetem Soproni Egyetem néven folytatja működését.

 

Az egyetem karai nagy múltú felsőoktatási intézmények, melyekben az oktatás évszázados hagyományokra tekint vissza. Az Erdőmérnöki Kar jogelődje a Selmecbányán III. Károly király által 1735-ben alapított Bányatisztképző Iskola volt. Ezt az intézményt Mária Terézia királynő 1762-ben emelte akadémiai rangra. A Soproni Egyetem Közép-Európa egyik legrégebbi történelmi hagyományokkal rendelkező felsőoktatási intézmény.

 

1919 volt a következő fontos mérföldkő az akadémia történetében, miután Selmecbánya a megalakuló Csehszlovákiához került, s a főiskola Sopronba költözött át.

 

Az egyetem egyik hallgatója, Missuray-Krug Lajos így írt az Alma Mater, Sopronba településéről:

 

„Megkezdődtek ezután a kilincselések egyik minisztérium ajtajától a másik minisztérium ajtajáig, a végleges elhelyezkedés minden komolyabb reménye nélkül. Szerencsére Thurner Mihály dr., Sopron város polgármestere, megszánta ezt a hazátlan bolyongó, szegény főiskolát s minden erejével azon volt, hogy Sopronnak, ennek az amúgy is híres iskola-városnak szerezze azt meg. Felajánlotta a háború idején épült, elég modern „Károly-király laktanya” helyiségeit, hogy addig, míg a város megfelelőbb épületekről nem gondoskodhatik, egyelőre ott helyezkedjék el.

 

A főiskolai tanács, a minisztériumokkal egyetértve, kapva-kapott a kedvező ajánlaton, és így került a selmeci Magyar királyi Bányamérnöki s Erdőmérnöki Főiskola a magyar kultúra nyugati végvárába.”

 

Az újonnan választott soproni polgármester, Thurner Mihály elévülhetetlen érdemet szerzett az Alma Mater letelepítésében és befogadásában. Thurner Mihály a legnehezebb időkben került a város élére. Várospolitikájának fontos eleme volt Sopron iskolaváros szerepének az erősítése.

 

Végül kérem engedjék meg, hogy ebben az ügyben is felhívjam a kitűnő oktatás és kultúrpolitikusra Klebelsberg Kunora a figyelmüket.

 

A város iránt elkötelezett emberként támogatta Klebelsberg Kuno Sopron felsőoktatásának a kiépítését, ezzel jelentősen hozzájárult a város fejlődéséhez.

 

A sikeres letelepítékor dr. Thurner Mihály az alábbi felhívást intézte Sopron lakosságához 1919. március 5-én:

 

„Ezen egyetemi jelleggel bíró főiskola idehelyezésével városunk kulturális és gazdasági fellendülése hatalmas lépést tesz előbbre és ezért – apellálva polgárainknak városunk iránt mindenkor tanúsított szeretetére és áldozatkészségére, felkérem őket, hogy lakásoknak minél tömegesebb felajánlása által a főiskolának az új lakóival szemben a legmesszebbmenő előzékenységet és jóindulatot tanúsítani szíveskedjenek, hogy ezáltal nekik a Sopronban való tartózkodást kedvessé tegyük és őket hozzánk kötni sikerüljön.”

 

A tanárok és a diákok hamar megszerették Sopront, hiszen a természeti környezete is sokban emlékeztette őket régi Alma Materükre, Selmecre.

 

Nem is gondolták akkor, hogy hamarosan fegyverrel kell küzdeniük azért, hogy itt maradhassanak.

 

A város nem felejtette el a véráldozatukat, emléküket azóta is kegyelettel őrizzük. A főiskola pedig hamarosan új szép épületbe költözhetett. A város segítségével megkapta az Alpár Ignác tervei alapján készült egykori Honvéd Főreáliskola épületét, melyben mai is található.

 

A soproni katonai főreáliskola gyakorlótere pedig helyet adott a híres akadémiai botanikus kertnek.

 

Sopron városa az egyetemnek azóta is otthona, ahol megértésre, megbecsülésre és talán a legfontosabbra, szeretetre talál. A város és az egyetem egymás nélkül elképzelhetetlen, hiszen sorsuk véglegesen összefonódott a viharos XX. században. Az egyetemnek a Sopron név választása bizonyára ebből a közös történelemből fakad.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

A gondolat, amely ennek az egyetemnek a megalapításához vezetett, évszázadokon keresztül két dolgot jelentett egyszerre a magyar diákok számára.

 

Jelentette a korszerű nyugati műszaki gondolkodáshoz és kultúrához vezető kaput, és jelentette azt az érzést, hogy jó közösségben lenni, jó és értékes dolog a magyar nemzethez tartozni. Tudást, erkölcsi tartást és identitást kaptak az itt tanuló hallgatók. Ezek azok az értékek, melyekből táplálkozik a selmeci-soproni hagyomány.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

A gazdag történelmi múlt napjainkban még inkább kötelez bennünket. A gyorsan változó és nagy kihívások elé állító korunkban fontos, hogy ezekre a kihívásokra jó válaszokat adjunk.

 

Itt következik az Önök felelőssége, itt van a helyi értelmiség felelőssége, hogy olyan hazafiakat képezzenek, akik korszerű, alapos és versenyképes tudással rendelkeznek. 

 

Széchenyi óta Mindannyian tudjuk, hogy Magyarország legjobb természeti erőforrása: a kiművelt emberfők sokasága. Magyarország fejlődéséért a jó és korszerű egyetemi képzéssel tehetünk a legtöbbet.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Sopron város közössége nevében gratulálok a méltó névválasztásához.

 

A „Jó szerencse és a hit reményében” kívánok tartalmilag is megújult eredményes egyetemi képzést, és ehhez minél több tehetséges diákot. 

Fodor Tamás ünnepi köszöntője közben
Fodor Tamás ünnepi köszöntője közben
fotó: Leczovics Zsolt

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédében kiemelte, hogy a Soproni Egyetem, amely 2017. február 1-től viseli ezt a nevet, a magyar nemzethez és a magyar nyelvhez is hűséges és ezt bizonyította több alkalommal is. Emlékeztetett a történelmi múltra, amikor még a Selmecbányán lévő intézmény hallgatói és oktatói 1849-ben beálltak Görgei Artúr seregébe vagy éppen arra az 1921-es ágfalvi csatához való csatlakozásra, amely aztán a soproni népszavazáshoz vezetett és ami egy olyan történelmi tett volt, amely a magyar nemzet aranylapjain ott lesz mindig. Felidézte az 1956-os események soproni vonatkozását is, amikor a nemzeti önvédelem mellé álltak a hallgatók és oktatók, vállalva a későbbi kanadai emigrálást is. 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
fotó: Leczovics Zsolt
Soproni Egyetem Névadó Ünnepség
Soproni Egyetem Névadó Ünnepség
fotó: Leczovics Zsolt
Soproni Egyetem Névadó Ünnepség
Soproni Egyetem Névadó Ünnepség
fotó: Leczovics Zsolt
Soproni Egyetem Névadó Ünnepség
Soproni Egyetem Névadó Ünnepség
fotó: Leczovics Zsolt
Soproni Egyetem Névadó Ünnepség
Soproni Egyetem Névadó Ünnepség
fotó: Leczovics Zsolt

Az ünnepi köszöntöket illetve beszédeket követően a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar tagjaiból alakult WESPA Quartett előadásában hallgathatták meg a jelenlévők Johannes Brahms: Rondo alle zingarese művét. 

WESPA Quartett
WESPA Quartett
fotó: Leczovics Zsolt

A program Zámbó Péter előadásával folytatódott, aki az Országos Erdészeti Egyesület és a Soproni Egyetem együttműködését mutatta be, amit a megállapodás ünnepélyes aláírása követett. 

Zámbó Péter
Zámbó Péter
fotó: Leczovics Zsolt
Az Országos Erdészeti Egyesület és a Soproni Egyetem együttműködésének aláírása
Az Országos Erdészeti Egyesület és a Soproni Egyetem együttműködésének aláírása
fotó: Leczovics Zsolt
Az Országos Erdészeti Egyesület és a Soproni Egyetem együttműködésének aláírása
Az Országos Erdészeti Egyesület és a Soproni Egyetem együttműködésének aláírása
fotó: Leczovics zsolt
A Cantusok Köre két selmeci nótát adott elő
A Cantusok Köre két selmeci nótát adott elő
fotó: Leczovics Zsolt

A program zászlószenteléssel és az áldás szertartásával folytatódott. Négy hallgató kíséretében érkezett a Soproni Egyetem új zászlója a terembe, amit evangélikus, református és a katolikus egyházak képviselői áldottak és szenteltek meg. Ezt követően ünnepélyes keretek között dr. habil Szála Erzsébet zászlóanya elhelyezte rajt az első szalagot. 

Érkezik a Soproni Egyetem zászlója
Érkezik a Soproni Egyetem zászlója
fotó: Leczovics Zsolt
Prof. Dr. Faragó Sándor rektor és a zászló
Prof. Dr. Faragó Sándor rektor és a zászló
fotó: Leczovics Zsolt
Áldás és szentelés
Áldás és szentelés
fotó: Leczovics Zsolt
Áldás és szentelés
Áldás és szentelés
fotó: Leczovics Zsolt
Áldás és szentelés
Áldás és szentelés
fotó: Leczovics Zsolt
dr. habil Szála Erzsébet zászlóanya elhelyezi az első szalagot a zászlón
dr. habil Szála Erzsébet zászlóanya elhelyezi az első szalagot a zászlón
fotó: Leczovics Zsolt
dr. habil Szála Erzsébet zászlóanya elhelyezi az első szalagot a zászlón
dr. habil Szála Erzsébet zászlóanya elhelyezi az első szalagot a zászlón
fotó: Leczovics Zsolt
A két történelmi és az új zászló
A két történelmi és az új zászló
fotó: Leczovics Zsolt

A Soproni Egyetem névadó ünnepsége egy időkapszula lezárásával zárult, melyben a Nyugat-magyarországi Egyetem emlékeit helyezték el és amit leghamarabb ötven év múlva nyitnak majd fel a tervek szerint. 

Az időkapszula lezárása
Az időkapszula lezárása
fotó: Leczovics Zsolt
Prof. Dr. Faragó Sándor átadja az időkapszulát Varga Tamásnak, az Erdészeti Múzeum igazgatójának
Prof. Dr. Faragó Sándor átadja az időkapszulát Varga Tamásnak, az Erdészeti Múzeum igazgatójának
fotó: Leczovics Zsolt
Varga Tamás és az időkapszula
Varga Tamás és az időkapszula
fotó: Leczovics Zsolt

Kattintson egy képre a galériánk megtekintéséhez!

Legnépszerűbb cikkek