| 2017. március. 21. | 4 perc olvasás

Tűzgyújtás a szabadban?

A növényi hulladékégetéssel, a tarlóégetéssel valamint a tűzgyújtási tilalom elrendelése esetén a vonatkozó szabályozásokkal kapcsolatban kerestük meg Gyenge Koppányt, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának közbiztonsági referensét, hogy segítsen tájékozódni az idevonatkozó jogszabályok és rendeletek között.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § - 226.§ bekezdése szabályozza a szabadtéri növényi hulladék égetés feltételeit, mely kapcsán két alapvető esetet különböztetünk meg. A belterületen végzett növényi hulladékégetés és a külterületen végzett növényi hulladékégetés. A külterület kapcsán a közigazgatásilag Sopron városhoz tartozó, de nem belterületi szabad tér, kert, mezőgazdasági művelési ág, gyümölcsös, szántó is külterületnek minősül.

A belterületen végzett növényi hulladék égetésének feltételeit a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 54/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelete szabályozza, mely alapján a kerti hulladék elégetése március 1-április 30-ig valamint október 1-november 30-ig engedélyezett. Ezen időszakban is csak szélcsendben szabad tüzet gyújtani, így érdemes előtte az időjárásról tájékozódni. Az elmúlt évek során tapasztalhattuk, hogy gyakran pillanatok alatt szép napos szélcsendes időből viharos erejű széllökések keletkeznek, ezért nem elegendő az aktuális időjárást megfigyelni a tűzgyújtás előtt, hanem feltétlenül tájékozódni szükséges az előrejelzésekről is.

A kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet elégetni, ahol az égetés anyagi kárt nem okozhat. Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális illetve ipari eredetű hulladékot.

illusztráció
illusztráció
fotó: Leczovics Zsolt

Az égetés során rendelkezni kell a tűz oltásához szükséges eszközökkel, felszerelésekkel. A tűz oltására alkalmasak a tűzoltó készülékek, a tűz közelébe készített öntöző víz, vödörben bekészített víz, vagy homok és lapát. Nem szükséges a felsoroltak mindegyikét előkészíteni, azonban szükséges esetén alkalmasnak kell lenniük a tűz eloltására.

A tűzgyújtást minden esetben telefonon be kell jelenteni a Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság ügyeletén a 0699/510-672 vagy a 0699/510-617 telefonszámok valamelyikén, mely azért is célszerű, mert Ők naprakész információval bírnak az esetleges rendkívüli tilalmakról. Jelen esetben az elrendelt országos tűzgyújtási tilalomról.

A külterületi növényi hulladék égetés vagy irányított égetés szabályait az Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg. Külterületi égetésnek minősül minden külterületi növényi hulladék vagy lábon álló növényzet égetése (száraz fű, avar, szőlő venyige, nádas, összehúzott száraz növényzet). Nem ide tartozik az erdők vágástéri hulladék égetése, mely feltételeit külön jogszabály szabályozza, illetőleg nem tartozik ebbe a kategóriába a külterületi magán tulajdonban lévő ingatlanokon, valamint kijelölt tűzrakó helyeken történő tűzrakás, szalonnasütés, grillezés.

A külterületen történő égetést az égetés napját megelőző 10 nappal írásban kell bejelenteni a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek (9400 Sopron, Tűzoltó köz 2.). Az eljárás illetékköteles, vagyis 3.000 Ft értékű illetékbélyeggel kell ellátni a bejelentést.

A bejelentésnek tartalmaznia kell az alább felsoroltakat:

- a kérelmező nevét és címét

- az égetés helyrajzi számmal megjelölt pontos helyét

- az égetés megkezdésének és befejezésének időpontját

- az égetés indokát

- a terület nagyságát, mely az égetéssel érintett

- az égetést végző felelős személy nevét és elérhetőségét

- a készenlétben tartott a tűz oltására alkalmas eszközök megnevezését.

A bejelentést követően a katasztrófavédelmi hatóság 5 munkanapon határozatba engedélyezi vagy tiltja meg az égetést, melyet a bejelentő részére megküld.

Szabadtéri tarlóégetés kapcsán a felsoroltakon kívül további feltételek megvalósulása és szabályok betartása szükséges. Nem szabad a tarlót minden oldalról begyújtani. Lábonálló gabona mellett a tarló égetése tilos. Szalmát égetéssel megsemmisíteni szintén tilos. A tarlót az égetés megkezdése előtt legalább 3 m szélességben körbe kell szántani és az adott területen vadriasztást kell tartani. A fasorok melletti területen legalább 6 m szélességben szükséges a körbeszántás. Szintén körbeszántás szüksége legalább 4 m szélességben a vasút és a közút melletti területeken történő égetés esetén.

illusztráció
illusztráció
fotó: Leczovics Zsolt

Országos Tűzgyújtási Tilalom

Jelen pillanatban az ország teljes területére érvényes országos tűzgyújtási tilalom van elrendelve, mely nem adott időszakra érvényes, hanem visszavonásig. A tilalom visszavonásáról a sajtóban és egyéb kommunikációs csatornákon keresztül tájékoztatják az illetékes szervek a lakosságot.

A tűzgyújtási tilalom felülírja az eddig részletesen taglalt rendelkezéseket, mely azt jelenti, hogy hiába megengedő alapesetben a jogszabály bizonyos feltételek teljesülése mellett a tilalom ezek megléte és az engedélyezett időszakban is tiltja a tűzgyújtást az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

Vagyis a kijelölt tűzrakó helyeken is tilos tüzet gyújtani pl: autós pihenő. Belterületen amennyiben az erdőtől, fásítástól 200 m-nél távolabb van, úgy a már leírt feltételek mellett engedélyezett, de a tűzoltóságot minden esetben telefonon értesíteni szükséges.

Legnépszerűbb cikkek