Ügyintézés extra

Az elmúlt hetekben az STKH közelebbről is bemutatta a háztartási hulladékkezelés megszokott formáit és a hozzájuk kapcsolódó szabályokat. Nem feledkeztek meg azonban a ritkábban előforduló esetekről sem, amelyek intézésére csak időnként kell felkészülni.

A hulladékgazdálkodási rendszerben regisztrált ügyfeleknek a törvény adta kereteken belül ugyanis módjukban áll több, illetve kevesebb hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni, és a díjat ez alapján fizetni.

Azokban az esetekben, amikor kevesebb szolgáltatásra van szüksége az ügyfeleknek, a települési önkormányzat által kijelölt üdülőövezetekben lehetőség van a mindenkori hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjnak csak a felét fizetni az ingatlan után, viszont ennek fejében csak az év egyik részében biztosítják a hulladék rendszeres elszállítását.

Az április 1-jétől szeptember 30-ig tartó időszakban minden hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vehet ezért a díjért.  Természetesen lehetősége van hosszabb idejű szerződés megkötésére az üdülőövezetekben található ingatlanok esetében is, akár egy, akár több hónappal.

Szintén ide tartoznak a lakatlan ingatlanok is, amelynek bejelentése esetén a hulladék ingatlantól való elszállítása szünetel. Lakatlanságot bejelenteni legalább egy hónap, legfeljebb 1 év időtartamra lehet. Az 1 év leteltét követően fogyasztást nem mutató, más közüzemi szolgáltató éves elszámoló számlájával (áram, víz) igazolható az ingatlan lakatlansága. Ezt követően ismét 1 évre átvezethető a lakatlansági bejegyzés.

Több szolgáltatás igénybevételére akkor van szükség, ha egy háztartásban többlet kommunális vagy szelektív hulladék keletkezik. Ha ez csupán egy-egy alkalommal fordul elő, akkor érdemes a kommunális többlethulladék számára STKH logóval ellátott zsákot vásárolni.  A szelektív többlethulladék bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető. A jelölt kommunális, illetve az átlátszó szelektív zsákokat – amennyiben azokba a szabályoknak megfelelő hulladék került – külön bejelentés nélkül, a járatrend szerinti ürítési napokon az ingatlanok elől elszállítják.

Ha a kommunális edény űrtartalma folyamatosan kevésnek bizonyul, akkor a megoldás egy nagyobb méretű kuka rendszerbe állítása akár vásárlás, akár bérlés után. Többletszolgáltatás igénybevételére van szükség akkor is, ha a kuka ürítése azért maradt el, mert az ingatlan használója nem húzta ki időben. A pótürítés ekkor bejelentés után, felár ellenében történik akár társasházról, akár családi házról van szó.

Szintén hatással van az igénybe vett szolgáltatásokra, így fontos tudni, hogy az ingatlan használatában bekövetkező, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő változás bejelentése törvény által előírt kötelezettség, aminek az ingatlan használójának 15 napon belül eleget kell tennie. A bejelentést követően, a hónap 1. vagy 15. napjától tudják figyelembe venni a módosított szerződés előírásait.

Borítókép; illusztráció 

Legnépszerűbb cikkek