| 2022. szeptember. 22. | 3 perc olvasás

Újabb soproni kötődésű kisbolygók: az égboltra került a Líceum és Kiss Gyula amatőr csillagász is

25 évvel ezelőtt a Szegedi Tudományegyetemen Sárneczky Krisztián akkori budapesti egyetemi hallgató vezetésével és szegedi csillagászok közreműködésével rendszeres kisbolygó-megfigyelések kezdődtek, amelynek folytatása mára hazánk egyik legsikeresebb csillagászati programjává vált. Az azóta eltelt időszakban felfedezett közel kétezer aszteroida jó részét a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézet Piszkéstetői Megfigyelő Állomásának 60 cm-es Schmidt-távcsövével találták az intézet kutatói, valamint az SZTE és az ELTE hallgatói, munkatársai.

A csillagászati felvételeken gyorsan mozgó fénypontokként megörökíthető égi szikladarabokat jellemzően még hosszú évekig követni kell a pontos pályaszámítás, ezáltal a biztos azonosítás érdekében. Ezt követően a kisbolygó sorszámot kap, a felfedezők pedig névjavaslatot nyújthatnak be a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) megfelelő szakbizottságához. A névjavaslatok az élet különböző területeiről származhatnak; jellemzően személyek, földrajzi helyek szerepelnek a listán.

 

A Szegedi Tudományegyetem soproni származású csillagásza, dr. Szalai Tamás (jelenleg a Fizikai Intézet adjunktusa) 2004 nyarán, szegedi egyetemistaként első távcsöves megfigyelési gyakorlatát végezte a piszkéstetői obszervatóriumban Sárneczky Krisztián irányításával, akinek aktuális kisbolygó-megfigyeléseiben is segédkezett. Az akkor megfigyelt aszteroidák közül az évek folyamán több is a sorszámozott státuszba került, az SZTE csillagásza pedig lehetőséget kapott a programvezetőtől, hogy társfelfedezőként elnevezéseket javasoljon az égitesteknek – a korábbi időszakban így került az égboltra Sopron (157141), valamint Szalai Tamás egykori gimnáziumi fizikatanára, Lang Jánosné Steiner Zsuzsanna (250526) neve is.

Nemrégiben újabb, Sárneczky Krisztián által 2004-ben, ill. 2011-ben talált aszteroidák kaptak sorszámot, Szalai Tamás pedig ismét társfelfedezői névjavaslatokkal élhetett, amelyek elfogadásáról a napokban adott hírt az IAU. A Sopronban felnőtt csillagász egy-egy diákkorát és pályaválasztását is alapjaiban meghatározó személyről, ill. intézményről nevezett el kisbolygót: első mentoráról, a januárban elhunyt Kiss Gyula (1948-2022) amatőr csillagászról, valamint alma materéről, a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumról.

Idén januárban szomorú hír ért bennünket: elvesztettük Kiss Gyulát, a soproni csillagászati élet motorját, aki az elmúlt évtizedekben fáradhatatlanul osztotta meg az égbolt kincseiről lévő tudását az érdeklődőkkel. Mikor Krisztián értesített a névadási lehetőségről, egyből arra gondoltam, hogy talán ez az egyik legméltóbb mód Gyula emlékének megőrzésére” – mondta el Szalai Tamás.

Kiss Gyulát már hegykői gyermekként és pannonhalmi bencés diákként is szoros kapcsolat fűzte az égbolthoz. Alapító tagja és mindvégig lelkes „nagy mindenese” volt a Magyar Csillagászati Egyesület soproni csoportjának, a Stella Sopronnak, amelynek neve és tevékenysége az elmúlt bő két évtizedben jól ismert lett a városban és vidékén (rendszeres távcsöves bemutatók a Várkerületen, a harkai platón és a Fertő tavi madárvártáknál; sok száz érdeklődőt vonzó bemutatók nap- és holdfogyatkozások, bolygóátvonulások és kutatók éjszakája programok során vagy épp a soproni TIT égisze alatt 2005 és 2010 között szervezett, az ország neves előadóit felvonultató Fényi Gyula Csillagászati Szabadegyetem okán). „Gyula számos embert, köztük sok fiatalt inspirált a környezetében, hogy érdemes az égbolt, az Univerzum csodáival foglalkozni – akár hobbiként, de akár hivatásként is. Sokat köszönhetek az ő támogatásának, szakmai és emberi útmutatásainak – ezek nélkül nem biztos, hogy a csillagász pályát választom, pedig ez életem egyik legjobb döntése volt” – fogalmazott a névadó társfelfedező. A Stella Sopron kötelékéből több más fiatal is a csillagászat, illetve az űrkutatás területén találta meg hivatását; így a nemrégiben a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia rendes tagjává választott dr. Bacsárdi László, a jelenleg az Egyesült Államokban dolgozó (sokszoros kisbolygó-társfelfedező) Sipőcz Brigitta, illetve a szombathelyi ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium doktorjelölt kutatója, Bókon András.

A szintén frissen jegyzékbe került (574506) Sopronilíceum kisbolygó neve Szalai Tamás egykori középiskolájára utal. „Ezzel a névadással egyrészt a Líceum szellemisége és teljes, csaknem fél évezredet átívelő története, másrészt saját volt tanáraim és a többi pedagógus előtt is szerettem volna tisztelegni. Úgy gondolom, napjainkban különösen fontos, hogy mindannyian átgondoljuk és nyilvánosan kifejezésre is juttassuk, mennyi mindent köszönhetünk iskoláinknak és tanárainknak, és  hogy mennyire alapvető fontosságú az oktatás megfelelő helyzete a társadalom számára. A Líceumban töltött nyolc év alatt kiváló tanároktól, kiváló emberektől tanulhattam, akiknek sosem fogom tudni teljes mértékben meghálálni a tőlük kapottakat – a mostani kisbolygó-névadással talán egy kis részt törleszteni tudtam az adósságból” – fogalmazott a csillagász.

Az (554879) Kissgyula és a (574506) Sopronilíceum kisbolygók mellett Szalai Tamás további három javaslatát is befogadta a nemzetközi testület: égi megörökítést kapott felesége elhunyt édesapja, az évtizedekig általános iskolai matematika-fizika szakos tanárként és iskolaigazgatóként dolgozó Kopasz Imre (565780), a szegedi egyetem rektoraként a Szegedi Csillagvizsgáló 1992-es  létrejöttében kulcsszerepet játszó dr. Csákány Béla matematikus professzor (450297), valamint a közelmúltban elhunyt színművész, a Nemzet Színésze, Haumann Péter (612787) is. Mindegyik újonnan elnevezett objektum a Mars és a Jupiter pályája között húzódó, ún. fő kisbolygóöv tagja, 3-6 év közötti Nap körüli keringési periódussal.

Az IAU kis égitestek elnevezésével foglakozó munkacsoportja további, a hazai kisbolygó-programban felfedezett objektumok névjavaslatait is jóváhagyta, ezekről hamarosan további információk jelennek majd meg.

Legnépszerűbb cikkek