| 2020. április. 1. | 1 perc olvasás

Tájékoztató az óvodai beiratkozásról - letölthető dokumentumokkal frissítve!

A 2020. április 21-22-ére személyes megjelenésre meghirdetett óvodai beiratkozás a veszélyhelyzetre tekintettel módosul.

Az Emberi Erőforrások Minisztere által a veszélyhelyzetre tekintettel kiadott 7/2020. (III.25.) számú EMMI határozata alapján (link) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:

A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi - a férőhelyek függvényében - a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja számára, akkor nincs teendője a beiratkozással kapcsolatban.

Ha a szülő, törvényes képviselő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát nyilatkozatban elektronikus úton vagy telefonon 2020. április 17-ig az általa kiválasztott óvoda felé kell jeleznie, a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével. A körzettel nem rendelkező óvoda (például: egyházi óvoda, magánóvoda) a felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét. Az egyes óvodák beiratkozási időpontjairól az adott intézmények honlapján tájékozódhatnak.

Ennek értelmében a szülőnek csak abban az esetben kell a mellékelt szándéknyilatkozatot kitöltenie, ha
gyermekét NEM a kötelező felvételt biztosító óvodába kívánja beíratni.

A Bánfalvi Óvoda-Kindarten Wandorf a [email protected], a Hermann Alice Óvoda a [email protected], a Trefort téri Óvoda a [email protected] e-mail címen várja az írásbeli kérelmeket.

A szülő írásbeli kérelmét követően a kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.

Dr. Sárvári Szabolcs, jegyző

Legnépszerűbb cikkek