| 2017. április. 4. | 4 perc olvasás

Vezérszónoki felszólalás a 21 darab belügyi tárgyú törvény módosításáról szóló vitában

A kormányzati törekvés összhangban van azzal a hatékony és eredményes megoldással, amellyel Magyarország a kezdetektől fogva irányt mutatott és követendő, sikeres megoldást talált az Európát sújtó migránspolitikában, miközben Európának versenyképességi, migrációs, biztonsági, demográfiai és külpolitikai válsággal egyszerre kell szembenéznie, az embercsempészettel, és a térségbeli válságos ukrajnai és balkáni helyzettel. A határaink védelmét, a a magyar polgárok biztonságérzetét eredményesen biztosítjuk, ezzel együtt az európai polgárok védelmét is - fejtette ki Firtl Mátyás vezérszónoki felszólalásában a a 2017. évi T/14680 számú egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló vitában.

Firtl Mátyás vezérszónoki felszólalásában hangsúlyozta:  a megvitatandó  törvénymódosítás-csomag összhangban van azzal a kormányzati felelősséggel, továbbá messzemenően azt a kormányzati törekvést szolgálja, amellyel a közbiztonság és általában a biztonságos életkörülmények  ügyét a kormány kezeli, a globális nagyságrendű migránsválság körülményei között is.

A törvénymódosítás egyben azt a célt is szolgálja, hogy a schengeni külső határok védelme úgy legyen biztosított, hogy az övezeten belüli korlátozásokra ne kerüljön sor.

 Ez a törekvés összhangban van azzal a hatékony és eredményes megoldással, amellyel Magyarország a kezdetektől fogva irányt mutatott és követendő, sikeres megoldást talált az Európát sújtó migránspolitikában, miközben Európának versenyképességi, migrációs, biztonsági, demográfiai és külpolitikai válsággal egyszerre  kell szembenéznie, az embercsempészettel, és a térségbeli válságos ukrajnai és balkáni helyzettel. A határaink védelmét a kezdetektől biztosítjuk és azzal a következetességgel, amely biztonságérzetet ad a magyar állampolgároknak, és amely egyben eredményes az európai polgárok védelmében is.

Magyarország egyszerre védi saját és Európa külső határát - fogalmazott Firtl Mátyás.

A politikus kifejtette azt, amint az EU külső határainak biztonsága, a schengeni külső határok védelme, ennek jogi szabályozása alapvetően határozza meg az unión belüli menekültkérdést, annak megoldását, a biztonság, a terrorizmus veszélyének kérdését és az ország fejlődésének jövőjét is.

Schengen kulcsfontosságú vívmány az Európai Unió számára, ezért belső határokkal nem lehet akadályozni a személyek szabad áramlását.  Ezért is fontos, hogy a T/14680 törvényjavaslat tárgya – többek között – a 2016-ban felállított Európai Határ és Parti Őrséggel kapcsolatos hazai jogi szabályozás - hangsúlyozta a képviselő.

Magyarország elviekben támogatta az állandó uniós határőrizeti szerv létrehozását, de a magyar kormány mindig is azt képviselte, hogy a migránsválságot elsősorban ott kell megoldani, ahol keletkezik, de amennyiben egy tagállam nem képes megvédeni a határait, akkor oda kell menni és meg kell védeni helyette.  De azt is fontos hangsúlyozni, hogy az EU határainak őrizete továbbra is nemzeti hatáskörben marad - jelentette ki Firtl Mátyás.

Mi, mindannyian  olyan Európát akarunk, ahol a saját magyar életünket élhetjük. Egy erős országért dolgozunk, amely fejlődik és gyarapodik, minden polgárával együtt. Az előttünk álló törvénymódosítás-tervezet, mint jogi szabályozás ennek feltételeinek megerősítését szolgálja, ezért a KDNP frakciója a T/14680. számú egyes belügyi tárgyú törvények módosítását elfogadásra ajánlja a Tisztelt Háznak - zárta vezérszónoki felszólalását Firtl Mátyás országgyűlési képviselő.

Huszonegy belügyi tárgyú törvény módosításának javaslatát tartalmazza a  T/14680 számú törvénycsomag-javaslat, amely ennek megfelelően átfogó körét érinti a módosítandó törvényeknek.  Az előterjesztés részint, több, jogharmonizációs célokat szolgáló javaslatot fogalmaz meg.   Így – többek között –  a nemzetbiztonsági szolgálatokról, továbbá a vízitársulatokról szóló jogszabály-módosítást, továbbá szintén jogtechnikai jellegű a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény-módosítás is, és ebbe a körbe tartozik a két különböző norma kizárását célzó, tiltott szerencsejátékkal kapcsolatos jogszabály-módosítás.  A belügyminiszter a jogszabály-módosítással azt is kezdeményezi, hogy az önkéntes közreműködéssel megvalósuló, polgárőrségi jogosítvány a vasúti személyszállítás rendjének biztosítása mellett a közúti autóbuszos személyszállítási tevékenységre is kiterjeszthető legyen, vagyis az autóbuszon közlekedők biztonsága érdekében, ott is járőrözhessenek a polgárőrök. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény//módosítása mindenekelőtt az állandó és az ideiglenes személyazonosító igazolvány adattartalmának módosítására, illetve kiegészítésére irányul, mindemellett a körözési nyilvántartó szerv számára jogalapot teremt az arcképmás-adatok automatikus átvételéhez.   A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása megteremti törvényi lehetőségét annak, hogy az állami mentőszolgálat a rendőrség által kezelt térfigyelő kamerák felvételeibe valósidőben betekinthessen.

A törvénycsomag-módosítása további törvényeket érint még, úgymint: A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása a különböző adatigénylők – köztük mindenekelőtt a nyomozóhatóság – területi alapú igényeinek pontos teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatással kapcsolatosan,  A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása korrigálja az iparbiztonsági ellenőrzés jogintézményét definiáló törvényi fogalom-meghatározást.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításának célja, hogy a rendőrség közlekedési szakirányának munkatársai abban az esetben is megtarthassák a helyszíni szemlét, ha egyébként a későbbiekben nem ők járnak el szabálysértési hatóságként.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv területi és helyi szervei vezetőjének öt vagy tízévente kötelező szolgálatihely-váltása miatt felvetődő lakhatási problémák kezeléséhez, megoldásához szükséges korrekciókat tartalmazza.

A hazai schengeni jelzéskezelés egységes elvek mentén történő szabályozását szolgálja a törvénymódosítás külföldre utazásról szóló törvényt módosító passzusa, amely pontosításokat tesz, továbbá korrekciókat vezet át a szabályozás koherenciájának fenntartásához, az eredményes bűnüldözés céljával.

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény kiegészítése alapján a menekültügyi hatóság körözési nyilvántartási rendszer részére, a törvényben rögzítettek szerint, a menekültügyi nyilvántartás hatálya alá tartozó személyek arcképmása átadható lenne.

Legnépszerűbb cikkek