| 6 perc olvasás

Volt egyszer egy soproni vasöntöde

Sopron legendás ipari üzemeinek egyike az Ágfalvi úti vasöntöde. 90 évi fennállás után 2000 júliusában állították le az utolsó kemencét s zárta be kapuit a nagy múltú gyár. Fénykorában, az 1970-es és 1980-as években, Közép-Európa egyik legkorszerűbb üzemének számított a maga nemében, éves termelése a 9500 tonnát is megközelítette. Munkatársai közül sokan aktív részvevői voltak a város társadalmi, tudományos vagy éppen sport életének. Számos soproni őriz még ma is személyes vagy családi emlékeket a vállalat működésének évtizedeiből.

Kép forrása: bco.gportal.hu

Weitzer János osztrák gyáros 1888-ban alapította a Weitzer János Gép- Wagongyár és Vasöntöde RT elnevezésű céget. A cég soproni vállalkozása a 20. század elején veszteségessé vált, ezért eladta épületeit és gépeit az 1901-ben létrehozott Vasárugyár RT Sopron-Graz-nak. E társaság székhelye Budapestre lett bejelentve, az első részvényesek pedig a Lapp Testvérek voltak. A Brüder Lapp rövidítésből származik a termékeken mindvégig megjelenő BL cégjelzés, ami 1926-tól engedélyezett védjegy volt.

A Vasárugyár kérvényt nyújtott be vasöntöde építésének ügyében, melyet a város Iparpártoló Bizottsága 1907. május 15-i ülésén támogatásban részesített: „… jelenlévő iparfelügyelő hivatalosan közli, hogy a grazi Lapp-féle vasöntöde nagy, szolid és életképes üzlet, s hogy a beadványban felhozottak a valóságnak megfelelnek, a bizottság javasolja az iparvállalat segélyezését. A segély nagyságának megállapításánál alapul vette a bizottság, hogy egy vasöntöde csakis férfimunkásokat alkalmazhat, tehát minden munkással egy egész család megélhetését biztosítja a vállalat.”

1908. május 12-én, a városházán hirdetés jelent meg, amely közhírré tette a városi tanács határozatát, miszerint a Vasárugyár RT. Sopron-Graz cég kérelmére az építendő gyárához 50.000 korona segélyt adott, elengedte a telekátírási díjat és 15 évre községi adó- és vámmentességet biztosított.

A gyár építése 1909 márciusában megkezdődött, s még az évben be is fejeződött, az iparengedély kiadásának dátuma 1909. november 20. A részvénytársaság 1910 januárban vette teljes üzembe az Ágfalvi úti lágyvasöntödét és az ezzel kapcsolódó kikészítő műhelyt felszerelési cikkekkel, 1.500 korona tőkével, 200 munkással. Kezdetben szürke-, lágyvas- és rézöntéssel foglalkoztak. A tervekben szereplő acélgyártásra szolgáló Martin kemence végül nem épült meg. Az öntöde termékei elsősorban a soproni és grazi zárgyárak öntvényszükségletének kielégítését szolgálták. A munkák irányítását az egyes szakterületeken az „előmunkás” látta el. A gyártmányösszetétel viszonylag állandó volt: záralkatrészek, kulcsok; az I. világháború alatt láncok, zablák, patkók; majd az 1930-as évek elején háztartási öntvények: tűzhelyöntvények, húsdarálók, cipővasak stb. készültek. Érdekesség, hogy a zabla maradt a gyár feltételezhetően egyedüli terméke, amely az öntöde működéséből majd hét évtizedet változatlan formában kísért.

Kép forrása: epa.oszk.hu

Az üzem létesítésekor 2 db 600 mm-es kúpolót építettek, amelyeket egyszerre 200 kg-os adagokkal működtettek. A napi olvasztás kezdésénél először lágyító tégelyt, majd tempervasat, végül pedig szürkevasat olvasztottak. Az 1930-as évek kezdetén már 400-as kúpoló kemencét is építettek. A sárgaréz olvasztására 12 db koksztüzelésű tégelykemence szolgált, melyből a kilincsek, ajtó- és ablakveretek készültek. Ezeket az I. világháború után lebontották és a színesfém öntészet megszűnt, illetve csak mintakészítés céljára alkalmazták. A kezdeti kisméretű mélykemencék helyett 1916-ban épült egy nagy lágyítóműhely, amelyben az 1960-as évekig szén-, majd olajtüzeléssel történt a hőkezelés. Később, az elektromos lágyítókemencék megépítése után az 1970-es évek elején állították le.

Az öntöde különlegessége a temperöntvény volt: egy jól megmunkálható, fehéren kristályosodó, cementites szövetszerkezetű vasöntvény. Igazi hagyományai ebben a gyárban alakultak ki. Egyre több alkatrész készült belőle kovácsolt acélalkatrészeket kiváltva, így a mezőgazdaság és a járműipar is az öntöde vevője lett.

Kép forrása: epa.oszk.hu

Ebben az időben a munkaidő napi 12 óra volt hétfőtől péntekig, szombaton 6-tól 12.30-ig. Ezt hétköznap egy óra ebédszünet szakította meg; bérfizetés hetente egyszer volt, szombaton. A munkások javarészt Bánfalváról, Ágfalváról, Balfról érkeztek; kisebb arányban voltak soproniak is. 1923-ban a gyárban kb. 420 fő dolgozott, munkaerőhiány nem volt. Ha új munkaerőre volt szükség, azt az illetékes munkavezető kérte. A felvételt maga az igazgató végezte hétfő reggelenként. A munkaerő kiválasztása szemrevételezéssel történt, a jelentkezők közül a legerősebbnek, legizmosabbnak látszó személyt vették fel. Szigorú fegyelmi szabályok voltak. Dohányozni munkaidő alatt nem volt szabad a gyárban, még az öntöde műhelyben sem. Legfeljebb a WC-ben titokban, de azt is ellenőrizték. Akit dohányzáson értek, 1 pengő büntetést kapott. Aki munkába menet elkésett, azt az óráját levonták.

Kép forrása: bco.gportal.hu

Ebben az időben az igazgató Ohren Alfonz volt, az öntöde történetének egyik legkülönlegesebb egyénisége. Hivatalos székhelye az öntöde volt, itt is lakott. Naponta, délelőtt járt be a lakatosárugyárba lovas hintóján, majd később személygépkocsin és pontosan 13 órára tért vissza az öntödébe. A kupoló kemence irányítását, adagösszeállítását személyesen végezte, menet közben is adott utasításokat. A lágyítási próbákat is ellenőrizte, a lágyító műhely mestere vitte a próbát az irodába vagy a lakásába. Lényegében az egész technológiát személyesen irányította. 1939-ben sértődés miatt lépett ki a társaság szolgálatából. 

A gyár háborús kárt nem szenvedett, minden berendezése üzemképes állapotban maradt a bombázások után is. Így a felszabadulás után két nappal már megindulhatott az öntvénygyártás. Az öntödébe egy szovjet gépkocsizó alakulatot irányítottak, akik részére elsősorban dugattyúgyűrűk és perselyek öntését végezték. Még a háború alatt az öntödevezetésnek sikerült nagyobb mennyiségű alap- és segédanyagot saját hulladékká átdolgozva tárolni, s ezzel az újraindulást megkönnyíteni. Ám a koksz hamar elfogyott, pótlásában a szovjetek segítettek, akik gépkocsival hozták a kokszot; ugyanis a vasúti összeköttetés hónapokig szünetelt.

Kép forrása: bco.gportal.hu

Alapításától 1946-ig a vállalat részvénytársaság volt 86,6%-ban osztrák tulajdonban, ezért a II. világháború után jóvátételként szovjet tulajdonba került. 1952. október 31-én visszakapja a magyar állam, tulajdonképpen ekkor államosítják, a cég új megnevezése: Soproni Vasárugyár. Nem egészen egy év múlva a minisztérium két önálló vállalattá alakította, ekkor jött létre a Soproni Vasárugyár és a Soproni Vasöntöde. 1959-ben viszont mindkét soproni céget a budapesti ELZETT-hez csatolták. 1963-ban a Gazdasági Bizottság az ország 14 öntödéjének és 2 öntödei segédanyagot és öntőmintát gyártó termelői egységének összevonásával, megalapította az Öntöde Vállalatot, amelynek a 05. gyáregysége lett a Soproni Vasöntöde. Az 1965–69 közötti rekonstrukció után Közép-Európa egyik legkorszerűbb öntödéjévé vált, évi termelése 1980-ban közel 9500 tonna volt. Gazdasági jelentősége mellett számottevő műszaki, társadalmi, szellemi közösséget alkotott. Az öntvénygyártás mindennapi feladatai mellett munkatársai jelentős társadalmi és tudományos tevékenységet folytattak, így részt vettek a város első TV átjátszó tornyának a Károly-kilátóra helyezésében; a Tómalomnál, majd a Fertő tavon üdülőház építésében; a Vasas sportpálya létesítésében; az 1980-as évek során történt felújításkor a Fertőrákosi Barlangszínház üléseinek pótlásában. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Öntödei Szakosztályának helyi csoportja országos jelentőségű rendezvények szervezését kezdeményezte, amelyek közül kiemelkedő volt az 1968-tól 1991-ig évente megrendezésre kerülő Soproni Temperöntési Napok.

Kép forrása: bco.gportal.hu

Az itt dolgozókról készült korabeli fotókon öröm, siker és verejték látszott: olyan embereket ábrázoltak, akik hittek abban, amit csinálnak. A keményen dolgozó munkások megihlették a soproni művészeket is: Soproni Horváth József festőművész „Formázók” és „Öntők” című, nagymérető vízfestménye is az öntödében készült.

Kép forrása: antikvarium.hu

Az Öntöde Vállalatot 1985-ben megszüntették, a Soproni Vasöntödét ismét önálló vállalattá alakították. A kilencvenes években működött rövid ideig részvénytársaságként, majd különböző kft-k tulajdonába került. 2000 júliusában pedig 90 évi fennállás után végleg bezárta kapuit.

Telkének egy részén terveztek lakóparkot, ám a terv nem valósult meg. 2009-ben egy melléképületben; 2010 decemberében pedig a főépületben ütött ki tűz; a födém a lángok martaléka lett. A helyi védettség alatt álló, Ágfalvi út mentén hosszan elnyúló központi téglaépület ma komoran őrzi letűnt korok szép emlékezetét.

Források:

Mühl Nándor: A soproni Vasöntöde története. In: Soproni Szemle, 69. évf. 3. szám, 2015.

Macher Frigyes: 75 éves a Soproni Vasöntöde. Kiállítás a Központi Bányászati Múzeumban. In: Soproni szemle 40. évf. 1. szám, 1986.

ombkenet.hu

Borítókép forrása: https://www.facebook.com/photo/?fbid=181407596936839&set=pcb.181415083602757

Legnépszerűbb cikkek