| 2021. április. 14. | 2 perc olvasás

Zöld útkeresés az óvodai nevelésben

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja, Dr. habil. Varga László kapcsolatépítő és zöld útkereső együttműködési szakmai beszélgetést kezdeményezett a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. és az Erdészeti Tudományos Intézet vezetőivel. Dr. Sándor Gyula vezérigazgató és Dr. Borovics Attila főigazgató a kar erdő- és környezetpedagógia szakembereivel találkozik 2021. április 14-én, hogy megismerhessék a Benedek Elek Pedagógiai Kar Zöld koncepcióját, eredményeit, terveit. Az eseményt jelenlétével megtiszteli Prof. Dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora.

Aggasztó állapotban van a Föld. Egymást érik azok a figyelemfelkeltő jelentések, hírek, amelyek azt üzenik, hogy az országok többsége – a figyelmeztetések ellenére - tovább folytatja a fenntarthatatlan fogyasztást. Ezért kell még nagyobb hangsúlyt fektetni a fenntarthatóság, környezeti nevelés és helyszínei fejlesztésére, az e területeken folyó ismeretnyújtó és nevelő-tanító élményalapú területekre. Karunk képzésein célunk a fenntartható gondolkodás kiterjesztése, annak kiaknázása és bővítése, hogyan tudunk a nevelés és oktatás eszköztárával a fenntarthatóság, a környezeti nevelés, az erdő- és környezetpedagógia területén környezetét megbecsülni képes embereket nevelni. 

A fenntarthatóságra nevelés, a környezeti nevelés a családban kezdődik. A nevelési/oktatási intézményekben folyó környezettudatosságra nevelés célja olyan tudatformálás, mely megtanítja a gyermekeket a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre. A globális és helyi környezeti problémák következtében egyre nagyobb hangsúly tevődik a fenntarthatóság- és környezeti nevelés kérdéskörére. Az erdei óvodai programok elsődlegesen az élménypedagógia módszereire épülnek: érzékelés, tapasztalás, aktív cselekvés, problémamegoldás. Az erdei óvodai módszereknek a gyermek életkori sajátosságaihoz kell igazodniuk, így elsődleges módszer a játék, mozgás, mese, kísérletezés, a projekt. 

A „Zöld Óvoda” címpályázatokat a Földművelésügyi Minisztérium háttérintézménye, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum fogadja és kezeli. A pályázatokat a szakértői bizottság értékeli. A Soproni Egyetem Gyakorló Óvodája Zöld Óvoda, ezévben pályázik az Örökös Zöld Óvoda címre.

A Benedek Elek Pedagógiai Kar közel 10 éve ápol kiváló szakmai kapcsolatot a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt-vel. A pedagógus - erdész kommunikáció, a környezettudatosságra nevelés hatékonyságának növelése érdekében szorosra fűzött szakmai együttműködés eredményei jól láthatók az ismeret- és szemléletformálásban, a nevelés-oktatás területein.

A hazai óvodák külső világ tevékeny megismerése műveltségterület tartalmában a vadgazdálkodás és vadon élő állataink témaköre sajnálatosan ritkán jelenik meg. Ennek elsődleges oka, hogy az óvodapedagógusok nagy része nem rendelkezik megfelelő, hiteles ismerettel. E terület új kutatási területe a Benedek Elek Pedagógiai Karnak, a fejlesztések a pedagógusok és a gyerekek ismereteinek, tudásának bővítését szolgálják.

A fenntarthatóság és környezeti nevelés élmény- és kompetencia alapú témafeldolgozásaihoz infrastrukturális fejlesztésekre is szükség van. Olyan közösségi és látogatóterek létrehozására, melyeket bejárva tevékenységeken keresztül ismerkedhetnek meg a családok, a gyerekek a fenntartható fejlődési célok életkoruk szerinti tartalmával, környezetbarát technológiákkal. 
A fenntarthatóságra és a környezet megbecsülésére, megóvására való nevelés napjaink egyik mindenkire kiterjedő felelősségteljes feladata. A közösségek, a felelősségteljes emberi viszonyulás hozhat nemzetünk számára fenntartható társadalmat, melyben érték az ember és környezete kapcsolat.

Legnépszerűbb cikkek