.
├── 76_2018_kozgyulesihatarozat_SKK_2017beszamolo.pdf
├── CEGINFO_EB20170101-20171231_Soproni_Ko.pdf
├── SKK_Kft_Kiegeszito_melleklet_2017beszamolo.pdf
└── SVO_KKKtab2017_kvoi.pdf