Barokk kincs Balfon

A balfi gyógyfürdő kiterjedt angolparkjában található a 18. század második felében magánszentélyként épült értékes, műemlékvédelem alatt álló kápolna, amelynek különös értékei a Dorffmeister-féle freskók a belső térben. A templom 20. századi történetének szépsége, hogy a második világháború után a körülötte levő területet államosították, a kápolna pedig, a fal külső síkján felvett telekhatárral magánkézben maradt. A Szent József tiszteletére emelt kápolnát nemcsak a helybéliek látogatják, hanem a fürdő betegei is itt imádkoznak gyógyulásukért.

A kápolna belsejében egy fekete márványtáblán a következő magyar szöveget olvashatjuk: "Szent József tiszteletére 1773-ban épült kápolnát 1913. június 16-án vette át Sopron szabad királyi várostól örökös római gróf Dr. Wosinski István Balf gyógyfürdő tulajdonosa és neje Wosinski-Siemens Mária grófné kötelezvén Katalin, János, Ernő, István, Werner, József, Kázmér, Károly, Mária, Erzsébet nevű gyermekeiket és ezek utódait, hogy ezen Isten házát, Isten nagyobb dicsőségére örök időkön át fenn fogják tartani és gondozni."

1898-ban vásárolta meg Wosinski István orvos a Krisztus után 180 körül, a római kor óta ismert gyógyfürdőt Balfon. Jelentős anyagi ráfordítással korszerűsítette a monarchia egyik legismertebb fürdőjévé, melyet Karlsbad-dal és Franzenbad-dal együtt emlegettek. Balfon egyrészt kéntartalmú források vannak, amelyek különösen reumás megbetegedések gyógyítására alkalmasak, másrészt lítium tartalmú borvíz, az ismert "Balfi víz". Dr. Wosinski szanatóriumában nemcsak a gyógyvizeket használta, hanem a Fertő tó gyógyhatású iszapját is. Létesített ezen kívül egy gyógyintézetet epilepsziásoknak, egy munkás-szanatóriumot és egy kollégiumot szegények számára. 15 évvel később a kápolna is Wosinski tulajdonába került.

(http://www.balfikirandulas.hu/)
(http://www.kitervezte.hu/)

A kápolna késő barokk jellegű, egyhajós, kerek zárású szentéllyel. A főbejárat előtt kis szélfogó áll, rajta Sopron város címere. A kápolna hullámos homlokzata fölött rézlemez borítású kis torony emelkedik. Az oromfal fülkéjében Szent József szobrát helyezték el. A hosszanti falakon kosáríves záródású ablakok láthatók. A kápolna északi oldalán egy emlékművet találunk. Wosinski-Siemens Máriának állíttatták a hadikórház katonái hálából 1916-ban.

(http://www.kitervezte.hu/)
(http://www.kitervezte.hu/)

A kápolna falképei a magyarországi barokk művészet kiemelkedő alkotásai. A szobrok és a képkeretek a soproni késő barokk legszebb emlékei közé tartoznak.

A freskók a mennyezeten és a falakon a híres barokk festőtől, Dorfmeister Istvántól származnak. A mennyezet közepén az a bibliai jelenet látható, ahol Krisztus a tó partján betegeket gyógyít. Valószínű ez az egyetlen freskó Magyarországon, mely a fürdés és gyógyítás közötti összefüggést ábrázolja. A falakon az oltár mellett a mester finom pasztellszínekkel Szent Annát és Szent Joachimot festette meg.

Az ugyancsak Dorfmeister Istvánnak tulajdonított oltárkép Szent Józsefet ábrázolja a gyermek Jézussal, a kisebb, gazdagon díszített kép pedig Mária a Szentlélek mátkája. A díszes rokokóoltár a soproni mester, Sedelmeyer András munkája. Az oltár két oldalán Szent Péter és Szent Pál aranyozott szobra áll.

(http://www.kitervezte.hu/)
(http://www.kitervezte.hu/)

A II. világháború után a fürdőt államosították, csupán a Szent József-kápolna maradt a család tulajdonában. A kápolnát továbbra is a római katolikus egyház használta, de a közben elvégzett renoválások nem terjedtek ki az épület hosszú távú megóvására.

2008-ban a Műemlékvédelmi Hivatal felhívta a tulajdonosok − akik időközben bel- és külföldön szétszórtan élnek − figyelmét a kápolna rossz állapotára. Leomló épületelemek miatt életveszélyessé vált, és az alapfalak a vízbetörések és a környező fák benövő gyökérzete miatt kárt szenvedtek. Ezt követően az érintettekkel való megbeszélés alkalmával az eisenstadti Paul Szimak, gróf dr. Wosinski István dédunokája átvállalta a renoválás költségeit. Az dédunoka kívül-belül szépen felújíttatta a barokk épületet az ősök szándékának megfelelve.
Az újjászületett, szebbnél szebb freskókkal és szobrokkal teli impozáns Szent József-fürdőkápolnát balfi és kópházi katolikusok látogatják, nagyobb részben azonban a fürdő betegei térnek be a késő barokk stílusú szentélybe, hogy erőért imádkozzanak és gyógyulásukért hálát adjanak.
 

Forrás: Veöreös András: Falusi templomok felújítása Sopron környékén, avagy a műemlékvédelem kihívásai, lehetőségei és módszerei a 21. század elején (https://adoc.pub/)

http://www.kitervezte.hu/

http://www.balfikirandulas.hu/

Borítókép: http://www.balfikirandulas.hu/

 

Kattintson egy képre a galériánk megtekintéséhez!

Legnépszerűbb cikkek