Orvostörténelmet írt a Sopronban publikált kötetével Kiss József 1794-ben

Több mint 400 kérdés-felelet formájában kifejtett, ma is modernnek tűnő gondolat olvasható az egészségnevelés, a gyermek- és betegápolás, az egészséges életvitel és a járványokkal kapcsolatos kérdések tárgyköréből Kiss József orvos Egésséget tárgyazó katechismus című művében, amely 1794-ben, Sopronban látott napvilágot. Ez volt első önálló magyar egészségtan tankönyv. A kötet 1796-ban másodszor is megjelent, jelentősen kibővítve - természetesen szintén Sopronban. Mi ebből a kiadásból idézünk szó szerint néhány érdekes tanácsot cikkünkben.

"Miért nem élhet az ember Levegő nélkűl?
Mert, hogy az ember éllyen, lehelleni kell néki, ehez pedig levegő kell." 

"Mindegy é az embernek, akármillyen levegőt lehellyen?
Nem mind egy. Van egynémely levegő, melly mingyárt úgy el-fojtya az embernek mellyét, hogy tsak le rogygyan 's meg-hal. A' régen fedve-tartott kutakba, mély vermekbe, bányákba, ha egyszeribe be-menne az ember, midőn fel-nyittatik, szörnyű halált halhatna. Sokakkal történtt már illyen szerentsétlenség."

"Mikor aluszik az egésséges ember leg jobban?
Ha minden nyughatatlanító gond nélkül van lelke; kiváltt ha magát dolog, vagy más testi gyakorlás által meg fáraztotta."

"Mi szükséges még ezenkivűl a' nyugodalmas alvásra?
A' tiszta levegős, és a' lárma nélkűl való helly, másodszor az alkalmatos fekvés."

"Elegendő testigyakorlás e' az a' kényén-élőknek, hogy ők sétálnak?
Nem elegendő. Ez által nem mozognak jól a' belső részek. A' lovaglás, a' kotsizas, és a' favágás által külömbb a' testigyakorlás."

"Vallyon igaz e' az, hogy a' kis gyermekeket meglehet igézni; hogy nékiek a' szem-is árthatna?
Azt tsak az igen egyűgyű észű emberek hiszik: az okos emberek pedig nevetik őket; mivel tudják, hogy nints az Embernek hatalmában boszorkánysággal, vagy akármi babonasággal Felebarátjának árthatni."

"Jó szokás e' a' gyermekeket Bőtsőben rengetni? 
Ha tsendessen rengettyük őket, és be takarjuk szemeket, nem árt, és hamarább-is elalusznak. Ellenben, ha nagyon zokog a' bőtső, vagy sebessen rengettetik, igen ártalmas; szédül a' kisededeknek fejek, romlik, erőtlenedik agy-velejek, nagy korokban ostobák lesznek. Melly miatt inkább soha bőtsőhez se kellene szoktatni a' kis gyermekeket."  

Kiss Józsefet a Sopron és környéke történelmében avatottak úgy is ismerhetik, mint a szép tehetségű ifjút, aki Széchényi Ferenc figyelmét is magára vonta - a gróf 1790. október 1-jén udvari orvosává (vagyis háziorvosává tette) a doktort.

Gróf Széchényi Ferenc
Gróf Széchényi Ferenc
Forrás: Wikipédia

Legnépszerűbb cikkek